Ayrılıklarımız ve Terklerimiz Sempozyumu

Ayrılıklarımız ve Terklerimiz Sempozyumu

  • 4.70

Psikoterapi Enstitüsü Sempozyumlar Serisi- 29

“Terklerimiz ve Ayrılıklarımız”

30 Haziran 2024 Pazar

Psikoterapi Enstitüsü Beyoğlu Şubesi

9.00 - 18.00 Saatleri Arasında

 

Düzenleme Kurulu Başkanları

Kübra Eraslan

Nazdar Karaçavuşoğlu

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Hatice Didem Uzunhelvacı

Kadir Gündoğdu

Esra Kiper

 

Amaç ve Hedefler

  1. Konuşmacılar ve Katılımcılarda Farkındalık Oluşturmak

İnsan ilişkilerinde ve toplumsal bağlamlarda terk ve ayrılık gibi zorlu deneyimlerin yaygınlığını ve etkilerini vurgulamak,

Katılımcıların terk ve ayrılık konusundaki farkındalıklarını artırmak ve bu konuda duyarlılık oluşturmak.

  1. Bilgi Paylaşımı

Terk ve ayrılığın nedenleri, etkileri ve yönetimi konusunda bilimsel ve pratik bilgilerin paylaşılması,

Katılımcıların terk ve ayrılıkla başa çıkma stratejileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

 

  1. Toplumsal Destek Sağlamak

Ayrılık gibi travmatik deneyimlerle baş etme sürecinde bireylere ve topluma destek sağlamak,

Bu konuda ilgili profesyonellerin, danışmanların ve topluluk kaynaklarının farkındalığını artırmak ve erişilebilirliğini sağlamak.

 

  1. Empati Anlayışını Arttırmak:

Terk ve ayrılık deneyimlerine sahip bireylerin duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve empati göstermek,

Katılımcıların terk ve ayrılıkla mücadele edenlere destek olma konusundaki rolünü vurgulamak.

  1. Tartışma ve Bilgi Alışverişi:

Terk ve ayrılık konusundaki deneyimleri paylaşmak ve farklı bakış açılarını tartışmak için bir platform sağlamak,

Katılımcıların deneyimlerini paylaşarak birbirlerinden öğrenmelerini ve destek almalarını teşvik etmek.

 

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlenen bir sempozyum, terk ve ayrılık konularında toplum ruh sağlığı uzmanlarının aracılığıyla sağlıklı ilişki örüntüleri oluşturulmasına dair toplumsal farkındalığı arttırma ve bireylere destek sağlayabilmeleri adına bütüncül bir perspektif kazanımı hedeflenmektedir.

 

 

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!