Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

  • 4.70

A. Aşağıdakilerden üçünün(ya da daha fazlasının) olması ile belirli , 15 yaşından beri süregelen , başkalarının haklarını saymama ve başkalarının haklarına saldırma (tecavüz etme) örüntüsü:
(1) tutuklanması için zemin hazırlayan eylemlerde tekrar tekrar bulunmakla belirli , yasalara uygun toplumsal davranış biçimine ayak uyduramama
(2) sürekli yalan söyleme , takma isimler kullanma ya da kişisel çıkarı, zevki için başkalarını atlatma ile belirli dürüst olmayan tutum
(3) dürtüsellik (impulsivite) ya da gelecek için tasarılar yapmama
(4) yineleyen kavga dövüşler ya da saldırılarla belirli olmak üzere sinirlilik ve saldırganlık
(5) kendisinin ya da başkalarının güvenliği konusunda umursamazlık
(6) bir işi sürekli götürememe ya da mali yükümlülükleri tekrar tekrar yerine getirmeme ile belirli olmak üzere sürekli bir sorumsuzluk
(7) başkasına zarar vermiş, tkötü davranmış ya da başkasından bir şey çalmış olmasınakarşı ilgisiz olma ya da yaptıklarına kendince mantıklı açıklamalar getirme ile belirli olmak üzere vicdan azabı çekmeme
B. Kişi en az 18 yaşındadır.
C. 15 yaşından önce başlayan davranım bozukluğunun (bak. s.57) kanıtları vardır.
D. Antisosyal davranış sadece Şizofreni ya da bir Manik Epizodun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır.