Çocuklarla Terapi Odasına Yolculuk Sempozyumu- Ankara Sempozyumlar Serisi- 1

Çocuklarla Terapi Odasına Yolculuk Sempozyumu- Ankara Sempozyumlar Serisi- 1

  • 4.70

Psikoterapi Enstitüsü Ankara Sempozyumlar Serisi – 1

“Çocuklarla Terapi Odasına Yolculuk

15 Mayıs 2022 Pazar

Psikoterapi Enstitüsü, Ankara / Online-Yüzyüze

AMAÇ:

“Çocuklarla Terapi Odasına Yolculuk” sempozyumu;  çocuklarla çalışan ruh sağlığı profesyonellerinin, terapi odasındaki kullandıkları becerilerin gelişmesini sağlayarak danışanları ve danışanların aileleri ile çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

HEDEF:

Çocuklar yetişkinler gibi yaşadıklarını ve hissettiklerini kelimeler ile ifade edemezler. Onların dili oyundur. ‘Çocuklarla Terapi Odasına Yolculuk’ sempozyumu çocukluk döneminde yaşanılan davranışsal ve duygusal ve bilişsel problemlere yönelik müdahale teknikleri konusunda katılımcılara paneller, tartışma grupları, uzmanla buluşma, video gösterimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve rol oynama uygulamaları yoluyla beceri eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

KONULAR:

ÇOCUKLARLA ÇALIŞIRKEN EMDR’Yİ KULLANMAK

ÇOCUK PSİKODRAMASI

ÇOCUKLARA SAĞLIKLI SINIR KOYMA

BAĞLANMA OYUNLARI

KENDİNİ İYİLEŞTİREN ÇOCUKLAR

OYUN TERAPİ ODASINDA İLİŞKİYE BAŞLAMA “ÇOCUĞUN SAATİ”

BAĞLANMA STİLLERİ VE ÇOCUK ANNE İLİŞKİSİ

DUYGU REGÜLASYONU

BORDELİNE ANNE İLE YAŞAMAK

TERAPİ ODASINDA OYUN VE OYUNCAK SEÇİMİ

YERİNDE VE YETERİNCE ANNELİK

ANNENİN DUYGUSAL YOKLUĞU

Anne-Çocuk Bağlanması ve Bağlanmamızın Duygu Regülasyon sistemimiz ile ilişkisi

 

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

DÜZENLEME KURULU

Pınar AĞIRSOY

Merve ARI

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. 

S Ü R E

1 Gün

09.00 – 18.30 arası

Toplam 8 saat

ÜCRETLENDİRME

15 Nisan 2022’ye kadar; 160 TL+ KDV. 

Sonrası; 250 TL + KDV’dir. 

Ön kayıt ücretini ödemiş olmanız kesin kayda geçtiğiniz anlamına gelmez. Ön kayıt sınırlı sayıda kursiyerimiz kabul edileceği zaman sırayı belirler. Aday kursiyer,kesin kayıt ücretini ödeyene kadar ya da eğitim öncesinde ödemesini senet/kredi kartı ödemesi ile resmiyete dökene kadar kesin kayda geçmiş sayılmaz ve olası ücret değişikliklerinden sorumlu olur.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz hibrit sistem ile (online ve yüz yüze) gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da tamamen yüz yüze sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. Tamamen yüz yüze sisteme dönülmesi durumunda katılamayacak kişilere para iadesi yapılacaktır. Tamamen online sisteme dönülmesi durumunda para iadesi yapılmaz. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Ankara Yerleşkesi

Aşağı Öveçler Mah. 1324 Cad. “Terapi İş Merkezi Ankara” No:57/1

Çankaya/ANKARA

Tel: 0262 653 6699 Gsm: 0532 2674794

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com