Vamık Volkan Günleri

Vamık Volkan Günleri

  • 4.70

KERNBERG ADINA PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ GÜNLERİ I

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ”

Prof. Dr. John Clarkin

Kişilik Bozuklukları Enstitüsü Eş Başkanı

New York Cornell Üniversitesi Weil Tıp Fakültesi

16- 17 Ekim 2010

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanların, borderline kişilik bozukluklarına yönelik  psikoterapi uygulamalarında aktarım odaklı psikoterapiyi de farklı bir yöntem olarak tanımaları ve uygulama örnekleri üzerinden bilgi ve deneyimin paylaşılması.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda aktarım odaklı psikoterapi uygulamaları çerçevesinde, olgu sunumları üzerinden,  borderline patolojinin oluşma evreleri ve borderline yapının bölünmüş ilk nesne ve kendilik yapılarının görüngüleri, bu yapıların mentalizasyondan entegrasyona yönelik olarak  olgunlaşma ve bütünleşme süreçlerini tartışmış olacaklardır.

H E D E F  G R U P

Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve

bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

K O N U L A R

“Aktarım Odaklı Psikoterapiye Giriş”

“Borderline Patolojinin Doğası,

Değerlendirilmesi ve Tedavi Kontratının Yapılması,

Aktarım Odaklı Psikoterapinin Esasları;

Stratejiler, Taktikler ve Teknikler,

Tedavini ilk Aşamaları ”

S Ü R E

2 gün

09.00-18.00 arası

Toplam 16 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

K A Y I T

Ön kayıt formunu lütfen

basvuru@psikoterapi.com

adresine gönderiniz

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
Aysun Çamkerten
0262 653 66 99

K A T I L I M   Ü C R E T İ (KDV Dahil)

Erken Kayıt 15 Eylül 2010

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 300 TL +KDV

Üye olmayanlara: 350 TL +KDV

Geç Kayıt:

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 350 TL +KDV

Üye olmayanlara: 400 TL +KDV

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.
İş Bankası Bostancı Şubesi

IBAN: TR8400064000001 10260866805

E Ğ İ T İ M   Y E R İ
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699