Psikoterapide Travmalar İle Çalışmak

Psikoterapide Travmalar İle Çalışmak

  • 4.70

Sempozyum Davet

Psikoterapi Enstitüsü Sempozyumlar Serisi – 18

“Psikoterapide Travmalar İle Çalışmak”

Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri

6 Mart 2022

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu & Online

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

AMAÇ:

‘Psikoterapide Travmalarla Çalışmak Sempozyumu’nun amacı; Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin terapi seanslarında karşılaştıkları travma durumlarına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması, terapistlerin bu konuyla ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir.

HEDEF:

Psikoterapide Travmalarla Çalışmak Sempozyumuyla travmanın terapiye gelişi, travmanın geçmişi, travmanın terapide işlenişi, travma sonrası ortaya çıkan döngünün keşfi, travma sonrası stres bozukluğu, terapist ve danışan arasında oluşan döngüler gibi faktörleri terapistlerin uyguladıkları terapi ekolleri açısından değerlendirmek. Travmalarla çalışırken uygulanacak ekollerin belirlenmesinde nelere dikkat edileceğini tartışmak. Travmalarla çalışırken farklı kişilik örüntülerine yapılabilecek müdahaleleri paylaşmak. Travmalarla çalışırken ortaya çıkabilecek zorlu durumlarla başa çıkma yollarını belirlemek. Türkiye ‘de ve dünyada kullanılan travma ile bazı ekollerin nasıl çalıştıkları ve kullandıkları teknikleri tanıtmak. Bütüncül Psikoterapi bakış açısıyla travma terapisini değerlendirmek. Katılımcılara paneller, tartışma grupları, uzmanla buluşma, video gösterimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve rol oynama uygulamaları yoluyla beceri eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

KONULAR:

•             Travmayı Tanımak

•             Oyun Terapisi ile Travmayı Çalışmak

•             Hipnoz ile Travmayı Çalışmak

•             EMDR ile Travmayı Çalışmak

•             HYT ile Travmayı Çalışmak

•             EFT ile Travmayı Çalışmak

•             Kültürel Bağlamda Travmayı Çalışmak

•             Bütüncül Bakış Açısı ile Travmayı Çalışmak

•             Nörobiyolojik Bakış Açısı ile Travmayı Çalışmak

•             Varoluşçu Bakış Açısı ile Travmayı Çalışmak

•             Masterson Kuramı Bağlamında Travmayı Çalışmak

•             Kendilik Kuramı Bağlamında Travmayı Çalışmak

•             Çift Terapilerinde Travmayı Çalışmak

•             Sistem Teorisi Bağlamında Travmayı Çalışmak

•             Travmayı Çalışırken Kişilik Örüntülerinin Terapide Görünümleri

•             Türkiye’de ve Dünyada Travmaya Bakış

•             Yaratıcı Tekniklerle Travmayı Çalışmak

•             Travma Sonrası Stres Bozukluğu

•             Travmada Süpervizyon

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

 

DÜZENLEME KURULU

Yaşar Kubilay Taner (Başkan)

Merve Selimoğlu Demircan

Fatma Çelik

 

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

 

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

 

S Ü R E

1 Gün

09.00 – 18.30 arası

Toplam 8.5 saat

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

 

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz hibrit sistem ile (online ve yüz yüze) gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da tamamen yüz yüze sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. Tamamen yüz yüze sisteme dönülmesi durumunda katılamayacak kişilere para iadesi yapılacaktır. Tamamen online sisteme dönülmesi durumunda para iadesi yapılmaz. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Beyoğlu Yerleşkesi

İstiklal Cad. No: 120 Kat: 5 (Galatasaray Lisesi Çapraz Karşısı)

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0532 267 4794

 

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com