Offline Bütüncül Psikoterapi Eğitimi / Offline Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi

Uzaktan Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi

Psikoterapi Enstitüsü Uzaktan Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi başvuruları başlamıştır.

Eğitime kesin kayıt ön görüşme neticesinde belirlenecektir.

Psikoterapi Enstitüsü Türkiye’de Bütüncül Psikoterapi Eğitimi veren ilk ve tek kuruluştur. Psikoterapi Enstitüsü Uluslararası Bütüncül Psikoterapi Araştırma Birliğinin Bölgesel Türkiye Temsilcisidir.

A. UZAKTAN BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 1. Eğitim başvuru formu doldurulduktan sonra aday kursiyerin bir adet niyet mektubu yazması gerekmektedir.  Mektubun bilgi@psikoterapi.com e-mail adresimize taratılıp gönderilmesi gerekmektedir. Niyet mektubu mutlaka iki referans ve referansların iletişim bilgilerini içermelidir. Aday kursiyerin başvurusunun ardından Tahir Özakkaş ile çevrimiçi bir ön görüşme randevusu belirlenecek, aday kursiyere bilgi verilecektir.
 2. Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programına; Tıp Doktoru, Psikolog, Psikolojik Danışman, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikiyatri Hemşiresi ünvanına sahip profesyoneller başvurabilir.

Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenlerin klinik psikoloji alanında tezli yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir. 

 1. Başvurular, online olarak www.psikoterapi.com web sitesi üzerinden Başvuru Formu
  doldurularak yapılmalıdır. Başvuruya, özgeçmiş ve psikoterapi eğitim istek
  taleplerinin gerekçesi ilave edilmiş olmalıdır. Referans belirtilmesi tercih
  sebebidir. Başvurular en kısa sürede değerlendirilecektir. Uzaktan Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi başvuruları 
 1. Bu Eğitim 288 saat sürmesi planlanan bir programdır. Bu program dört yıllık programın ilk yılının aynısıdır. Ağırlıklı olarak teorik eğitim verilmesine rağmen interaktif ve rol uygulamalarının olduğu beceri kazandırma ve vaka tartışmalarının sürdürüldüğü bir programdır.
 2. Eğitimler, ağırlıklı olarak Uzm. Dr. Tahir Özakkaş olmak üzere Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yetiştirilmiş Bütüncül Psikoterapi Eğitmenleri denetiminde yapılmış olan eğitim kayıtlarından oluşmaktadır.
 3. Uzaktan erişim ile eğitime katılan kursiyerlerin her eğitim müfredatının her dersinin asgari bir sayfalık (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı) özetini çıkararak Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğüne erişim süresi içerisinde göndermesi gerekmektedir. Eğitime erişim süresi içerisinde (eğitim özgünlüğüne göre verilecek süre içerisinde) gönderilmediğinde kursiyer eğitime katılmamış kabul edilecektir. Bu süre toplam eğitimin %10’unu geçtiğinde devamsızlıktan kur atlama veya sertifikasyon sürecine giremeyecektir. Kur atlayabilmesi veya sertifikasyon sürecine girebilmesi için bu dersleri ücretini ödeyerek ve özetlerini göndererek tekrar alması gerekmektedir. Bunun için eğitim koordinatörlüğü ile özel yazışılması gerekmektedir.
 4. Aylık modüller arasındaki sürelerde; verilmiş olan teorik eğitim
  materyalleri ve o ayda okunması önerilen kitaplar okunacaktır.
 5. Eğitim Bedeli:

2500$+KDV'dir.

 1. Müfredatı tamamlayan kursiyerlere her etap için sınav yapılacaktır. Sınavların niteliğine göre online veya yüz yüze olabilecektir. Eğitimlere devam eden, ödevlerini yapan ve sınavlarını başarı ile bitiren kursiyerlere katılım belgesi verilecektir. 
 2. Uzaktan Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi başvuruları sürekli açıktır.
 3. Eğitim programının içeriği Tahir Özakkaş’ın Bütüncül Psikoterapi
  Kitabının konu dağılımına ve Psikoterapi Enstitüsü Yayınları'na göre
  yapılacaktır.
 4. Eğitimlere www.psikoterapi.org platformu üzerinden uzaktan erişilebilecektir. Yüz yüze beceri eğitimi gerektiren durumlarda kursiyerler en az bir ay önceden belirlemek kaydı ile yüz yüze eğitim merkezlerine eğitime davet edilecektir. Nereye davet edileceğinin kararı Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğü uhdesindedir.
 5. ‘Bütüncül Psikoterapi’ öznel bir psikoterapi yaklaşımını içermektedir.
  Hiçbir kuramın sınırları ile sınırlı olmayıp, hasta formülasyonuna uyan
  bütün kuramları içtenlikle kabul etmektedir. Kuramları bir bütünün parçaları
  olarak değerlendirmekte ve entegratif bir şekilde yararlanmayı
  amaçlamaktadır. Psikoterapi süreçlerindeki kültürel öğeler özellikle
  vurgulanmakta ve üzerinde önemle durulmaktadır.
 6. Psikoterapi Enstitüsünün eğitim faaliyetleri, yayın faaliyetleri, yurt
  içi ve yurt dışı organizasyonlarla bağlantıları artarak devam etmektedir. Bu
  çerçevede uluslararası bir çok psikoterapi kurumunun Türkiye temsilciliğini
  yürütmektedir.
 7. Bütüncül Psikoterapi Eğitimine ilaveten Uluslararası kurumlarla yapılan
  ikili anlaşmalar sayesinde online ve yüz yüze eğitimler organize ederek
  birinci elden terapist, eğitmen ve süpervizör yetiştirme çalışmaları da
  sürmektedir.
 8. Eğitim esnasında ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır. Tespit edilmesi halinde, kursiyer eğitimden çıkarılır ve yasal işlemler başlatılır. Kesin kayda aktarılan ilgili kursiyer hangi eğitim müfredatına başvurmuşsa onunla ilgili süreç başlatılacaktır. Programlar aylık olarak yapılmakta, ayda üç günlük müfredat aşamalı olarak erişime açılmaktadır. Kesin kayda aktarılan kursiyere bir link gönderilecektir. Bu link içerisinde eğitime katıldığı eğitim müfredatının ilk ayının derslerine çevrimdışı olarak ulaşma imkanı olacaktır. Bu linkler kişiye yönelik mahremiyet içeren ve sadece kişinin kullanımına açık olan linklerdir. Ruh sağlığı profesyoneli olmanın birinci öncelikli şartı, etik değerlere uymak, söz verdiği çerçeveyi kabullenmekten geçmektedir. Psikoterapi Enstitüsü varlığını sürdürebilmesi, Türkiyeye yeni değerler kazandırabilmesi ve daha çok hizmet verebilmesi ancak sizlerin desteği ile mümkündür. Sizlere duyulan güven nedeniyle bu linkler sizlere verilmektedir. Bu güvenin suistimal edilmesi, Psikoterapi Enstitüsünün hizmetlerinin durmasına hatta tamamen engellenmesine neden olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu problemin çıkmaması için bazı tedbirler alınmaktadır. Erişimleriniz IP üzerinden takip edilerek hangi IP’lerden girdiğiniz, tarafımızdan görülebilmektedir. Bu nedenle uzaktan erişim yaptığınızda önceden hangi adreslerden erişim yaptığınızı bize bildirmenizde yarar vardır.
 9. Ödemesi gerçekleşen kursiyerimizin son şekil şartları incelenecek, gerçekten ruh sağlığı profesyoneli olup olmadığı netleştirilecek (Tıp Doktoru, Psikolog, Psikolojik Danışman, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikiyatri Hemşiresi) ve ilgili web sayfasında kesin kayıt listesinde ismi yayınlanacaktır. Kesin kaydı yapılan kursiyere bilgilendirme maili gidecektir.
 10. Burada duyurulan eğitimlerde her zaman için; gün, zaman ve yer değişiklikleri yapma hakkı Psikoterapi Enstitüsü Limited Şirketine aittir.

 

HEDEF GRUP

Tıp, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), Sosyal Hizmet alanlarında en az dört yıllık lisans mezunları.

Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenlerin klinik psikoloji veya psikiyatri hemşireliği alanlarında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

İLETİŞİM ADRESİ

Psikoterapi Enstitüsü Darıca Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Cad, No:285, Daire:29 41700 Darıca/Kocaeli
Tel : 02626536699
Gsm: 0532 2674794

www.psikoterapi.com
www.psikoterapi.org
www.hipnoz.com

DETAYLI BİLGİ ve KAYIT İÇİN
bilgi@psikoterapi.com
Tel : 0262 653 66 99
Gsm: 0532 2674794

UZAKTAN BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ TEORİK EĞİTİM İÇERİĞİ

 TEORİK (12 ay)

Birinci aşama olan, teorik aşama; farklı psikoterapotik kuramları inceleyen
ve birbirleri arasındaki benzer, farklı bakış açıları tartışarak bütüncül
bir bağlamda değerlendiren ve temel kavramlar, yöntem ve stratejiler
konusunda bilgileri içeren aşamadır. Bu aşamada incelenecek kuramlar aşağıda
belirtilmiştir:

Bütüncül Psikoterapiye Giriş

İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı

İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri

Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar

Betimleyici Kuram ve DSM V

Davranışçı ve Bilişsel Kuramları

Dürtü Çatışma Kuramı

Ego Psikolojisi

Nesne İlişkileri Kuramı

Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı

Kendilik Kuramı

Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları

***Bu programı bitirenler, dört yıllık eğitimin ikinci yılından eğitimlerine devam etmek isteyen kursiyerlerin durumu Psikoterapi Enstitüsü Yüksek Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecektir.***

KAMUOYUNA AÇIK MEKTUP

Psikoterapi Enstitüsü, 2005 yılından bu yana, ruh sağlığı alanında çalışan
profesyonellerden (psikiyatrist, uzman hekim, pratisyen hekim,
psikolog, sosyal hizmet uzmanı, uz. psikiyatri hemşireleri)
aldığı talepler doğrultusunda psikoterapi eğitimlerini
hayata geçirmektedir.

Ruh sağlığı alanında danışan kabul eden, bireysel eğitim ve süpervizyon
ihtiyacı olan profesyonellere yönelik düzenli ve uzun süreli bir çalışmanın
içerisinde olmakla beraber; bu çalışmalara yönelik olarak yasal ve uygulama
alanındaki farklılıklarla, alana yönelik ihtiyaçlar bağlamında terapi eğitimi,
uygulaması, terapist kimliği ve ilişkili pek çok konuda ülkemiz şartları
nedeni ile açıklığa kavuşmamış noktalar bulunmaktadır. Bu hususlar
bağlamında, Psikoterapi Enstitüsü olarak uluslararası bir çerçeve ve
ilkeler dizisini ülkemiz ihtiyaçları düzleminde vurgulamak ve paylaşmak gereğini duymaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevenin gerekliliği ve doğrultusunda çalışmakta
ve aynı zamanda, kamusal bir duyarlılık kazandırma ile alana yönelik gerekli
yasal düzenlemeler için ihtiyaç duyulacak mesleki, akademik altyapı
çalışmalarına destek olacak girişimler ile işbirliklerini yaratmak konusunda
da bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet göstermektedir.
Aşağıdaki maddeler doğrultusunda çizmeye çalıştığımız söz konusu çerçeve,
var olan durumu ve olması gerekeni tanımlamaktadır:

 1. T.C. yasalarına göre hasta kabul etme, teşhis koyma, tedavi uygulama ve
  takip etme hakkı sadece hekimlere verilmiştir. Hekimler dışındaki
  mesleklerin hasta görme yetkileri yoktur. Hasta kabul ettiklerinde bir
  şikayet halinde cumhuriyet savcıları tarafından takibe ve cezalandırılmaya
  maruz kalmaktadırlar.
 2. Bu durum gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara ters ve çağın gerisinde kalmış
  güdük bir uygulamadır. Gelişmiş ülkelerde psikologlar, sosyal hizmet
  uzmanları ve hekim kökenli olmayan psikanalistler yasaların kendilerine
  verdiği yetkiye dayanarak hasta kabul edebilmektedirler. Türkiye’de bu
  konuda atılmaya çalışılan adımlar maalesef hekimler tarafından engellenmekte
  ve yasal düzenlemeler yapılamamaktadır. Muhtemelen iktidar kaybı ve rant
  kaygısı engellemenin temel dinamikleridir.
 3. Hekim olmayan ruh sağlığı çalışanları bu zorluğu veya engeli HASTA
  kelimesi yerine DANIŞAN kelimesini koyarak aşmaya ve yasal takibattan
  kurtulmaya çalışmaktadırlar. Bu şekilde hizmet veren çok değerli ve yetkin
  psikolog ve terapist mevcuttur. Bu çalışanların eğitim süreçlerine
  baktığımızda yurt içinde ve dışında çok ciddi bir eğitim almışlar ve
  başarılı birer uygulayıcı olmuşlardır. Yasal sıkıntılardan korunmak için,
  ekip ruhu anlayışı içinde psikiyatristlerle birlikte faaliyet
  yürütmektedirler.
 4. Türkiye'deki eğitim kurumlarından eğitim almış ruh sağlığı çalışanlarına
  baktığımızda, aldıkları eğitim ve müfredat programları yeterli bir düzeyde
  değildir. Çünkü Türkiye deki bu tip eğitim kurumlarının kuruluş amaçları ve
  yasal dayanakları farklıdır. Bu yetersizlik durumu lisansüstü eğitim ve bir takım gönüllü sivil derneklerin
  ciddi eğitim çalışmaları ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu tip ek eğitim
  almış çalışanların belirli bir yetkinliğe ulaştığı görülmektedir ve
  desteklenmelidir.
 5. Ancak bu yetkinliğe ulaşmadan hasta kabul eden ve mesleki çok ciddi
  hatalar yapan çok sayıda çalışan mevcuttur. Arz talep ilişkisi
  perspektifinde vatandaş böyle bir hizmet talep etmekte ve bu talebe mevcut
  yapı ile cevap verilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin böyle bir gerçeği
  varsa, bu konu mutlaka disiplinize edilmeli ve akredite edilmiş
  müfredatlarla eğitim verilmelidir. Bu konularda yetkin olan çalışanlar,
  bilgilerini mutlaka paylaşmalıdırlar. Bütün geçiş dönemlerinde olduğu gibi
  hatalar, yanlışlar, sömürüler ve eksiklikler olacaktır. Yapılan hataları
  asgariye indirmek, bilimsel düzeyi artırmak ve etik değerleri içselleştirmek
  için eğitim ve paylaşımlar aralıksız sürdürülmelidir.
 6. Konuya tıp doktorları açısından bakıldığında da ciddi bir takım açmazlar
  ve yanlışlıklar tespit etmek mümkündür. Yasalarımıza göre hekim tüm
  hastalıkları tedaviye yetkili tek kişidir. Bu bağlamda pratisyen hekim bilgi
  ve becerisi oranında tüm hastalıkları
  tedavi edebilir. Yasalarımıza göre uzmanlık yetkisi ise; uzmanlık alanı ile
  ilgili bir kliniği sevk ve idare edebilme ehliyetinin kazanılmasıdır. Yani
  uzmanlık alanı ile ilgili hasta bakma yetkisi değil, bir kliniğin sevk ve
  idare yetkisidir. Hekim olarak tüm
  hastalara bakma yetkisine zaten sahiptir. Ancak mevcut fiili uygulamada
  durum farklıdır. Pratisyen hekim sanki sadece reçete tekrarlarını yapan,
  hastaları kategorize edip uzman hekime sevk eden trafik memuru gibidir.
  Uzmanlarda sadece kendi branşlarındaki hastaların tedavisini bilen, diğer
  alanlara karışmayan bir konuma düşmüşlerdir. Bu durum tıbbın özüne aykırı,
  yabancılaşma ve parçalanma getiren yanlış bir uygulamadır. Hekim her alanla
  ilgili her zaman bilgisini yenilemeli ve yetkin olduğunu hissettiği
  alanlarda da müdahale edebilmelidir.
 7. Bugün pratisyen hekimlerin bir yabancılaşma, memnuniyetsizlik, uzmanlığın
  altında ezilme duyguları içinde olduğunu gözlenmektedir. Pratisyen hekimler,
  bir çok alanda kendilerini geliştirip, çok başarılı uygulamalar
  yapabilirler. Ki, uygulama içinde, özellikle Anadolu’da, hastalarla en çok
  muhatap olan pratisyen hekimlerin bu çerçevede psikoterapi ve
  psikohipnoterapi ile yapabilecekleri çok şey vardır. Cinsel problemler, yeme
  bozuklukları, pediatrik problemler, panik atak, sosyal fobi, sigara ve madde
  bağımlılığı, motivasyon artışı, öfke kontrolü, stres yönetimi vb.
 8. Uzman hekimler kendi branşları ile ilgili psikoterapi ve
  psikohipnoterapiyi her zaman uygulayabilirler. Bu durum kendilerine bir
  zenginlik kaynağı ve hastalarına şifa sebebi olabilir.

Sonuç olarak Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevedeki tüm psikoterapi ve
psikohipnoterapi eğitimlerini destekleyen bir eğitim kurumu ve söz konusu
eğitim ve uygulama alanı için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi,
yasallaştırılması ve uluslararası ya da AB standartlarına uyumlu hale
getirilmesi konusundaki çalışmalara katkı veren bir sivil toplum örgütü
olarak çalışmaktadır.

Bu bağlamda, mesleki, kişisel ve kurumsal işbirliklerine açık olduğumuzu
bildirmek ister, alana yönelik çağdaş ve işlevsel yasal uygulamalar için
birlikte çalışma gereğini kamuoyu ile paylaşırız.

KATILIM ÜCRETİ

2500$+ KDV’dir.

Kaydınızın sisteme alınabilmesi için ön kayıt ücretini ödemeniz gerekmektedir. Kesin kayıt ücretinden düşülecektir. Ön Görüşme Ücreti KDV dahil 330,00 TL’dir. 

Ön kayıt ücretini ödemiş olmanız kesin kayda geçtiğiniz anlamına gelmez. Ön kayıt sınırlı sayıda kursiyerimiz kabul edileceği zaman sırayı belirler. Aday kursiyer,kesin kayıt ücretini ödeyene kadar ya da eğitim öncesinde ödemesini senet/kredi kartı ödemesi ile resmiyete dökene kadar kesin kayda geçmiş sayılmaz ve olası ücret değişikliklerinden sorumlu olur.

 

Ön kayıt ücretini ödemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön kaydın iptal edilmesi halinde ön kayıt ücreti tarafınıza iade edilecektir.

Ön kayıt ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “BPT Uzaktan Ön Kayıt Ücreti” yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz.

Hesap No

Hesabın Sahibi: PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

IBAN: TR770020500009905673100001

Kaydın İptali ve Geri Ödeme Politikası

Kayıtlarını iptal etmek isteyen katılımcıların e-posta (bilgi@psikoterapi.com) yoluyla kayıt iptal talebinde bulunmaları gerekmektedir. Uzaktan eğitimlerde kişiye özel hazırlık ve planlama yapılmaktadır. Eğitime başlamadan 1 ay öncesine kadar iptal edilebilir. Eğitim başladıktan sonra yarıda bırakılamaz. Kaçırılan ayların kayıtları ücretini ödemek koşuluyla yeniden on beş gün süreliğine erişime açılır.

Uzaktan Eğitimler Hakkında Genel Duyuru

Dünyanın geçirmiş olduğu pandemi süreci ilişkilerimizi değiştirdiği gibi eğitim anlayışımızı da değiştirmiştir. Teknolojik imkanlar eskiye nazaran inanılmaz gelişmeler kaydetmiş, eğitimlere uzaktan erişim imkanı doğmuştur. Psikoterapi Enstitüsü yaklaşık 40 yıllık deneyimi ve 20 yıllık eğitim alanındaki çalışmalarıyla ülkemizde göz doldurmaktadır. Ulusal ve uluslararası eğitim organizatörlüğü uzun yıllardır başarı ile sürdürülmektedir. Ulusal olarak verilen psikoterapi ile ilgili eğitimler, sempozyumlar ve kongreler dijital arşivde muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde Psikoterapi Enstitüsü uluslararası bağlantılarla dünyada önde gelen psikoterapi kurumları ve kuramcıları ile çok yoğun ilişkisel ağ ve iş birliği içinde olmuştur. Ulusal ve uluslararası tüm bu çalışmalarımız 20 yıllık dijital arşivimizde bulunmaktadır. Bugüne kadar bu arşivden Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yüz yüze eğitimlere katılan ruh sağlığı profesyonelleri yararlanmıştır. Darıca, Beyoğlu ve Ankara merkezlerimizde bulunan eğitim binalarımızda bu hizmetler sürdürülmektedir. Maddi ve manevi koşullar nedeniyle bu hizmetten yararlanmayı istediği halde yararlanamayan çok sayıda ruh sağlığı profesyoneli olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitimlerin yaygınlaşması, bize ulaşamayan ruh sağlığı profesyonellerinin Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde uzaktan eğitimlerin açılması talebini artırmıştır. Özellikle Anadoluda hizmet veren eğitim merkezlerimize ulaşmaları konusunda maddi ve manevi zorluk yaşayan, çeşitli sorumlulukları olan, ruh sağlığı profesyonelleri bulundukları il ve ilçelerden uzaktan eğitime katılmak istemektedirler.

Uzaktan eğitim talebinde bulunan ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı uzun süredir kurum olarak tartışmaktayız. Psikoterapi Eğitimleri bir ayağıyla teorik bilgi, diğer ayağı ile beceri eğitimleridir. Teorik bilginin uzaktan erişim yoluyla verilebileceğini düşünmekteyiz. Kurum olarak bizi düşünceye sevk eden tek nokta, beceri eğitimlerinin yüz yüze olmadan, uzaktan erişim yoluyla nasıl verileceği konusunu halletmektir. Teknolojik gelişimler ve erişim imkanları, bir kısım beceri eğitimlerinin çevrimiçi olarak yapılabileceğini göstermiştir. Ama bazı eğitimlerin özgün nitelikleri nedeniyle deneyime dayalı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle her eğitim sürecinde çevrimdışı konular, çevrimiçi konular ve yüz yüze eğitim kısımları ayrıştırılmaya ve müfredatın bu şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır.

Öncelikli olarak Psikoterapi Enstitüsü, psikoterapi eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan erişim yoluyla çevrimdışı ve çevrimiçi süreçler şeklinde başlatılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bu eğitimleri başlatma kararı aldık. Bu eğitimlere ulaşmak isteyen, evinden veya iş yerinden bulunduğu yerden bu eğitimlerdeki bilgi ve beceriyi kazanmak isteyen meslektaşlarımıza bu imkanı sağlamış oluyoruz. Psikoterapi Enstitüsünün 20 yıllık eğitim arşivini bu şekilde kademeli bir düzeyde hizmete açmayı planlamaktayız. Hem ulusal düzeyde verdiğimiz eğitimler, hem de uluslararası üstadların özgün atölye çalışmalarıyla sizleri buluşturmayı amaçlamaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü uzaktan eğitim programına katılım gösteren kursiyerlere teknolojinin bize getirmiş olduğu imkanlardan yararlanarak katıldığı eğitim programının her dersini belirli bir süre boyunca mükerrer defa izleme imkanı sunacağız. Anlayamadığı, kavrayamadığı veya kaçırdığı tüm konuşmaları tekrar tekrar dinleme fırsatı verilecektir. Bu büyük bir zenginliktir. Gerçekten kendini yetiştirmek isteyen, konuların özüne vakıf olmak isteyen ruh sağlığı profesyonelleri için muhteşem bir fırsattır. Bununla ilgili tüm teknik alt yapımız hazırlanmış, eğitime başvuran kursiyerlerimize dijital dosyalar açılarak eğitimleri nasıl takip edecekleri, hangi yol ve yöntemlerle eğitim materyallerine ulaşacakları net şekilde ortaya konmuştur.

Saygılarımızla…

Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.

Tahir Özakkaş MD.,PhD.

Psikoterapi Enstitüsü

ozakkas@psikoterapi.com

Takip et: @Tahirozakkas