Yabancılaşma: Kendine, Bedenine, Topluma, Dünyaya

Yabancılaşma: Kendine, Bedenine, Topluma, Dünyaya

 • 4.70

Psikoterapi Enstitüsü Uzaktan Sempozyumlar Serisi - 8

“Yabancılaşma: Kendine, Bedenine, Topluma, Dünyaya”

Canlı değildir. Kayıtlar 15 gün süreliğine erişiminize açılacaktır.

A M A Ç

Yabancılaşma, kavramsal olarak insanın kendini ve eylemlerini kendine veya ötekine göre nasıl şekillendirdiği, eylemlerinin tercihlerinin kendinden mi yoksa başka bir şeye karşıt olarak mı geliştiği ile alakalı olarak uzun zamandan beri felsefi düşüncenin bir konusu, bir teması olarak yer almıştır. Bununla birlikte içerisinde yaşamakta olduğumuz son 200 yıllık süreçteki zaman akışının, günlük yaşamda ve toplumsal yaşamda meydana gelen değişimlerin hızının, bundan önceki 2000 yıllık zamandaki değişim hızından fazla olduğu ortadadır. Bu hız treni içerisinde insanın kendisini tanımaya, kendisini keşfetmeye, toplumla ilişkisini anlamlandırmaya dönük ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşmakta ve yabancılaşma konusu bu anlamda yalnızca felsefi ve sosyolojik bir tanımlama olmaktan çıkıp insan psikolojisinde kimlik, kendilik, toplumsal görünüm, ilişkilerdeki tezahürü gibi pek çok alanda incelenmeye, anlaşılmaya, psikoterapinin bir çalışma alanı olarak yer almaya uygun ve hatta yer alması elzem bir konu haline gelmiştir.

Bu sempozyum, yabancılaşmanın insanın çok boyutlu ve çok katmanlı yapısı içerisinde bireysel ve toplumsal olarak nasıl ve hangi noktalarda yaşanabileceğine ilişkin farklı perspektifler üzerinden değerlendirmelerin yapılmasını ve yapılacak bu değerlendirmelerin ruh sağlığı çalışanlarının alet çantalarında bir zenginlik olarak yer almasını sağlamayı amaçlamaktadır.

H E D E F

“Yabancılaşma Sempozyumu”, yabancılaşmanın psikolojik sorunlara olan etkisi ve psikopatolojilerde yabancılaşmanın görünümleri, yabancılaşma kavramının felsefi ve psikolojik açılardan ele alınarak incelenmesi, bedende, ilişkilerde, kişilikte yabancılaşmanın tezahürlerine dair sunum ve paneller ile yabancılaşma temasının sinema, edebiyat gibi alanlardaki yansımalarına dair incelemeler ile ruh sağlığı çalışanlarının mesleki süreçlerinde karşılaştıkları sorun alanlarına yaklaşımlarında ilave bir bakış ve mesleki katkı sağlamayı hedeflemektedir.

K O N U L A R

   • Albert Camus’nun “Yabancı” Kitabının Yabancılaşma Açısından İncelenmesi (Lale Allahverdiyeva)
   • Üç Maymun Filminin Yabancılaşma Temasıyla Psikolojik İncelenmesi ( Merve Özlem Hızar- İlke Tarhan)
   • DKB ve Yabancılaşma – Dr.Ahmet ÇORAK
   • Şizoid Kendilik Bozukluğu ve Yabancılaşma (Necdet Dönmez)
   • Varoluşçu Felsefe ve Düşünüş Açısından Yabancılaşma( İlke Tarhan)
   • Divanda Yabancılaşma (Nevrotik Düzlemde Yabancılaşma) (Merve Özlem Hızar)
   • Cinsellikte Yabancılaşma ( Habibe Aykan)
   • Birlikte Ama Yalnız İki Yabancı /Çift İlişkilerinde Yabancılaşma ( Yücel Sözer)
   • Beden ve Yabancılaşma ( Dr. Emrah Ergin)
   • Şizofreni Psikoz Durumlarının Yabancılaşma Açısından İncelenmesi ( Dr.Dilek Yeşilbaş)
   • Jung (Persona- Gölge) ve Yabancılaşma (Ümit Akçakaya)
   • Kültürel Yabancılaşma: Cemaat Tipi Toplumdan Cemiyet Tipi Topluma Geçiş ( Osman Olcay Yaman)
   • Kendine Yabancılaşma ( Dr. Timur Harzadın)

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, aile hekimleri, doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberler (PDR), sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri, aile danışmanları

Bu alandaki öğrenciler,

                    Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenler; klinik psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.

 

S Ü R E

Gün süren sempozyum kayıtları, 15 gün boyunca erişiminize açılacaktır.

Toplam 9.30 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, Sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım kelgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

bilgi@psikoterapi.com

0262 653 66 99

0532 267 47 94

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Çevrimiçi/Offline

K A T I L I M   Ü C R E T İ

KDV Dahil 635 TL

Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak da ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “Yabancılaşma: Kendine, Bedenine, Topluma, Dünyaya yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz.

 Hesap No

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

 

Kaydın İptali ve Geri Ödeme Politikası

Kayıtlarını iptal etmek isteyen katılımcıların e-posta (bilgi@psikoterapi.com) yoluyla kayıt iptal talebinde bulunmaları gerekmektedir. Uzaktan eğitimlerde kişiye özel hazırlık ve planlama yapılmaktadır. Eğitime başlamadan 1 ay öncesine kadar iptal edilebilir. Eğitim başladıktan sonra yarıda bırakılamaz. Kaçırılan ayların kayıtları ücretini ödemek koşuluyla yeniden on beş gün süreliğine erişime açılır.

 

Uzaktan Eğitimler Hakkında Genel Duyuru

Dünyanın geçirmiş olduğu pandemi süreci ilişkilerimizi değiştirdiği gibi eğitim anlayışımızı da değiştirmiştir. Teknolojik imkanlar eskiye nazaran inanılmaz gelişmeler kaydetmiş, eğitimlere uzaktan erişim imkanı doğmuştur. Psikoterapi Enstitüsü yaklaşık 40 yıllık deneyimi ve 20 yıllık eğitim alanındaki çalışmalarıyla ülkemizde göz doldurmaktadır. Ulusal ve uluslararası eğitim organizatörlüğü uzun yıllardır başarı ile sürdürülmektedir. Ulusal olarak verilen psikoterapi ile ilgili eğitimler, sempozyumlar ve kongreler dijital arşivde muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde Psikoterapi Enstitüsü uluslararası bağlantılarla dünyada önde gelen psikoterapi kurumları ve kuramcıları ile çok yoğun ilişkisel ağ ve iş birliği içinde olmuştur. Ulusal ve uluslararası tüm bu çalışmalarımız 20 yıllık dijital arşivimizde bulunmaktadır. Bugüne kadar bu arşivden Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yüz yüze eğitimlere katılan ruh sağlığı profesyonelleri yararlanmıştır. Darıca, Beyoğlu ve Ankara merkezlerimizde bulunan eğitim binalarımızda bu hizmetler sürdürülmektedir. Maddi ve manevi koşullar nedeniyle bu hizmetten yararlanmayı istediği halde yararlanamayan çok sayıda ruh sağlığı profesyoneli olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitimlerin yaygınlaşması, bize ulaşamayan ruh sağlığı profesyonellerinin Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde uzaktan eğitimlerin açılması talebini artırmıştır. Özellikle Anadoluda hizmet veren eğitim merkezlerimize ulaşmaları konusunda maddi ve manevi zorluk yaşayan, çeşitli sorumlulukları olan, ruh sağlığı profesyonelleri bulundukları il ve ilçelerden uzaktan eğitime katılmak istemektedirler.

Uzaktan eğitim talebinde bulunan ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı uzun süredir kurum olarak tartışmaktayız. Psikoterapi Eğitimleri bir ayağıyla teorik bilgi, diğer ayağı ile beceri eğitimleridir. Teorik bilginin uzaktan erişim yoluyla verilebileceğini düşünmekteyiz. Kurum olarak bizi düşünceye sevk eden tek nokta, beceri eğitimlerinin yüz yüze olmadan, uzaktan erişim yoluyla nasıl verileceği konusunu halletmektir. Teknolojik gelişimler ve erişim imkanları, bir kısım beceri eğitimlerinin çevrimiçi olarak yapılabileceğini göstermiştir. Ama bazı eğitimlerin özgün nitelikleri nedeniyle deneyime dayalı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle her eğitim sürecinde çevrimdışı konular, çevrimiçi konular ve yüz yüze eğitim kısımları ayrıştırılmaya ve müfredatın bu şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır.

Öncelikli olarak Psikoterapi Enstitüsü, psikoterapi eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan erişim yoluyla çevrimdışı ve çevrimiçi süreçler şeklinde başlatılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bu eğitimleri başlatma kararı aldık. Bu eğitimlere ulaşmak isteyen, evinden veya iş yerinden bulunduğu yerden bu eğitimlerdeki bilgi ve beceriyi kazanmak isteyen meslektaşlarımıza bu imkanı sağlamış oluyoruz. Psikoterapi Enstitüsünün 20 yıllık eğitim arşivini bu şekilde kademeli bir düzeyde hizmete açmayı planlamaktayız. Hem ulusal düzeyde verdiğimiz eğitimler, hem de uluslararası üstadların özgün atölye çalışmalarıyla sizleri buluşturmayı amaçlamaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü uzaktan eğitim programına katılım gösteren kursiyerlere teknolojinin bize getirmiş olduğu imkanlardan yararlanarak katıldığı eğitim programının her dersini belirli bir süre boyunca mükerrer defa izleme imkanı sunacağız. Anlayamadığı, kavrayamadığı veya kaçırdığı tüm konuşmaları tekrar tekrar dinleme fırsatı verilecektir. Bu büyük bir zenginliktir. Gerçekten kendini yetiştirmek isteyen, konuların özüne vakıf olmak isteyen ruh sağlığı profesyonelleri için muhteşem bir fırsattır. Bununla ilgili tüm teknik alt yapımız hazırlanmış, eğitime başvuran kursiyerlerimize dijital dosyalar açılarak eğitimleri nasıl takip edecekleri, hangi yol ve yöntemlerle eğitim materyallerine ulaşacakları net şekilde ortaya konmuştur.

 

İLETİŞİM ADRESİ

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK ORG. VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. DARICA ŞUBESİ

Bayramoğlu Mah. FSM Cad. Terapi İş Merkezi Dış Kapı No: 285, Daire (Bağımsız Bölüm): 29, Darıca / KOCAELİ

Darica/Kocaeli/TURKIYE (Istanbul-Kadikoy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

Gsm: 0532 267 4794

e-posta: bilgi@psikoterapi.com 

Psikoterapi Enstitüsü
Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarının belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır. Bu amaçla 2005 yılında kurulan Psikoterapi Enstitüsü, bünyesinde psikolojik sorunların tedavisi ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların psikoterapi bilgi ve becerilerini geliştirmesine yönelik eğitim çalışmalarını yürütmektedir.