Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

  • 4.70

A. Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, bilişsel ya da algısal çarpıklıkların ve alışılagelmişin dışında daavranışların yanı sıra yakın ilişkilere girebilme becerisinde azalma ile kendini gösteren, toplumsal kişilerarası yetersizliklerin olduğu sürekli bir örüntü:
(1) referans fikirleri (referans hezeyanlarını kapsamaz)
(2) davranışları etkileyen ve kültürel değerlerle uyumlu olmayan acayip inanışlar ya da büyüsel düşünce (örn. batıl inanç, “gaipten haberverme” ye inanma, telepati ya da “altıncı his” ; çocuklarda ve ergenlerde saçma sapan düşlemler ya da bunlar üzerine düşünüp durmalar)
(3) olağan dışı algısal yaşantılar, bunlar arasında bedensel illizyonlar vardır.
(4) acayip düşünüş biçimi ve konuşma (örn. belirsiz, çevresel, mecazi, aşırı ayrıntılı ya da basmakalıp )
(5) kuşkuculuk ya da paranoid düşünce
(6) uygunsuz ya da kısıtlı duygulanım
(7) acayip, alışılagelmişin dışında ya da çok kendine özel davranış ya da görünüm
(8) birinci derece akrabalar dışında yakın arkadaşların ya da sırdaşların olmaması
(9) yakından tanımakla azalmayan aşırı toplumsal anksiyete, kendisi hakkında olumsuz yargılardan çok paranoid korkular bu bozukluğa eşlik etme eğilimi taşır
B. Sadece Şizofreni, Psikotik Özellikler Gösteren bir Duygudurum Bozukluğu, Başka bir Psikotik Bozukluk ya da bir yaygın Gelişimsel Bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmaktadır.
Not: Şizofreninin başlangıcından önce tanı ölçütleri karşılanıyorsa, “Premorbid” sözcüğünü ekleyiniz, örn. “Paranoid Kişilik Bozukluğu (Premorbid)”.