Kaos ve Alan Teorisinin Kohut, Masterson ve Kernbergin Kuramına Göre Karşılaştırılması

Kaos ve Alan Teorisinin Kohut, Masterson ve Kernbergin Kuramına Göre Karşılaştırılması

 • 4.70

"Kaos Ve Alan Teorisinin Kohut, Masterson Ve Kernberg'in Kuramına Göre Karşılaştırılması" Sempozyumu

Psikoterapi Enstitüsü Sempozyumlar Serisi – 14

 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri

14 Kasım 2021

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu / Online

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

AMAÇ:

Kaos ve Alan Teorisinin Kohut, Masterson ve Kernberg'in Kuramına Göre Karşılaştırılması Sempozyumu’nun amacı; Kohut, Masterson ve Kernberg’in psikoterapi kuramlarının alan kuramıyla ilişkisi, terapi odasındaki seyrini değerlendirebilmektir. Ruh sağlığı alanında çalışanlarla bir araya gelerek bu alanda psikoterapi sanatını icra etmek üç kuramcının alan kuramı ile terapi odasındaki seyrini ruh sağlığı çalışanlarına aktarabilmektir.

HEDEF:

Kaos ve Alan Teorisinin Kohut, Masterson ve Kernberg'in Kuramına Göre Karşılaştırılması Sempozyumu ile üç önemli kuramcının alan kuramıyla ilşkisini kavramak, kuramlarının terapi odasıyla birlikte değişim ve dönüşüm seyrini anlamak, kuramların alan kuramıyla olan ilişkilerinde tedavi yöntemlerini psikoterapi çerçevesinde değerlendirmek, kuramların değişim ve dönüşüm süreçlerinde psikoterapi sanatı ve terapi odasına nasıl fayda sağladığını kritize etmektir. Sempozyuma katılım sağlayacak ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara çeşitli paneller, uzmanla buluşma, üç kurama göre psikoterapi deneyimleri, vakaların kuramlara göre tartışılması ve vb. uygulamalarla katılımcılara eğitim ve deneyimlerin aktarılması hedeflenmektedir.

KONULAR:

 • İki kişilik terapiler ve alan kuramıyla ilişkisi : Terapi odasının alan kuramı ile dönüşümü 
 • İçselleştirerek dönüştürmenin alandaki yeri nedir?
 • Ayrışma-bireyleşme ve kendilik nesnesi işlevinin alan kuramında karşılaştırılması.
 • Karşı aktarım ve yansıtmalı özdeşim kavramlarının alan teorileri kapsamında incelenmesi
 • Kernberg’in Kimlik Dağılımı Kuramının Alan Kuramıyla İlişkisi: Terapi Odasındaki Salınımları
 • Bir Düzensizliğin Düzeni: Borderline Örgütlenme
 • Terk Depresyonu: Mahşerin 6 atlısının oluşturduğu düzensizliğin düzeni: Yaşamdan Terapi Odasına İlişkisel Denge
 • Gıyabında İçe Bakış kavramının Alanla İlişkisi: Terapi Odasından İçgörüye (Yusuf Kavun, Murat Halisçelik)
 • Kohut'un kutsal üçlüsü: birincil aynalanma, ikincil aynalanma, akran aynalanması ve Alan kuramı.
 • Masterson’un Kendilik Üçlüsü : Alanın Kuramının Kendilikle İlişkisi
 • Şizoid yapının Kohut ve Masterson açısından alan kuramındaki salınımı
 • Alan kuramı kapsamında Terapistin sürece dahil olması klinik örnekler aracılığıyla anlatılabilir. Bir Kuramcıdan örnek anlatılabilir.
 • Ruhsal Aygıt’tan Kendilik Perspektifine: Aynalanma eksikliğinin yarattığı düzen

 

KAOS VE ALAN TEORISININ KOHUT, MASTERSON VE KERNBERG'IN KURAMINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI " SEMPOZYUM PROGRAMI 14 KASIM 2021 PAZAR

 

09:30- 10:30

Tahir Özakkaş  
İki kişilik terapiler ve alan kuramıyla ilişkisi : Terapi odasının alan kuramı ile dönüşümü 

Oturum başkanı: Cahide Dağlıoğlu

 

1.SALON

2.SALON

10:30-11-30

Murat Halis ÇELİK

" Gıyabında İçe Bakış kavramının Alanla İlişkisi: Terapi Odasından İçgörüye "

 

Oturum Başkanı:Haşim DURAR

Kübra Tayhan
Ayrılma-bireyleşme ve kendilik nesnesi işlevinin alan kuramına göre karşılaştırılması.

Oturum Başkanı:Berat Ayhan

11:30-12:30

Hasan Demir
dönüştürerek içselleştirmenin alandaki yeri nedir? Oturum Başkanı:Cahide Dağlıoğlu

Sinan Hoşgör
Şizoid yapının Kohut ve Masterson açısından alan kuramındaki salınımı
Oturum Başkanı:Berat Ayhan

13:30-14:30

İlke Tarhan Kelebek

Terk Depresyonu: Mahşerin 6 atlısının oluşturduğu düzensizliğin düzeni: Yaşamdan Terapi Odasına İlişkisel Denge
Oturum Başkanı:Cahide Dağlıoğlu

İbrahim Cengiz
Kohut'un kutsal üçlüsü: birincil aynalanma, ikincil aynalanma, akran aynalanması ve Alan kuramı.

 

Oturum Başkanı:Haşim Durar

14:30-15:30

Şeyma Demirtaş
Karşı aktarım ve yansıtmalı özdeşim kavramlarının alan teorileri kapsamında incelenmesi

Oturum Başkanı:Cahide Dağlıoğlu

Mehmet Erdem

Ruhsal Aygıt’tan Kendilik Perspektifine: Aynalanma eksikliğinin yarattığı düzen

 

Oturum Başkanı: Berat Ayhan

16:30-17:30

Sevde Akyıldız

Kernberg’in Kimlik Dağılımı Kuramının Alan Kuramıyla İlişkisi: Terapi Odasındaki Salınımları

Oturum Başkanı:Haşim Durar

Burak şensöz

Masterson’un Kendilik Üçlüsü : Alan Kuramının Kendilikle İlişkisi

 

 

Oturum Başkanı:Berat Ayhan

18:30-19:30

Kübra Eltutar

Bir Düzensizliğin Düzeni: Borderline Örgütlenme

Oturum Başkanı: Berat Ayhan

Esra Battal

Alan kuramı kapsamında Terapistin sürece dahil olması ve Vaka örneği  

Oturum Başkanı:Haşim Durar

 

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

 

DÜZENLEME KURULU

Haşim Durar (Başkan)

Berat Ayhan

Cahide Dağlıoğlu

 

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ve Öğrencileri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

 

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

 

S Ü R E

1 Gün

09.00 – 19.00 arası

Toplam 8 saat

ÜCRETLENDİRME

 14 Ekim 2021'e kadar; 100 TL+ KDV. 

Sonrası; 150 TL + KDV'dir. 

Ön kayıt ücretini ödemiş olmanız kesin kayda geçtiğiniz anlamına gelmez. Aday kursiyer, kesin kayıt ücretini ödeyene kadar ya da eğitim öncesinde ödemesini senet/ kredi kartı ödemesi ile resmiyete dökene kadar kesin kayda geçmiş sayılmaz ve olası ücret değişikliklerinden sorumlu olur.

Ödeme yapmak için tıklayınız. 

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

basvuru@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

 

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz hibrit sistem ile (online ve yüz yüze) gerçekleşecektir. Konuşmacılar yüz yüze katılacaklardır. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da tamamen yüz yüze sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. Tamamen yüz yüze sisteme dönülmesi durumunda katılamayacak kişilere para iadesi yapılacaktır. Tamamen online sisteme dönülmesi durumunda para iadesi yapılmaz. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Beyoğlu Yerleşkesi

İstiklal Cad. No: 120 Kat: 5 İç Kapı No: 42 (Galatasaray Lisesi Çapraz Karşısı)

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0532 267 4794

 

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com