Psikoterapi Enstitüsü Uzaktan Sempozyumlar Başlıyor

Psikoterapi Enstitüsü Uzaktan Sempozyumlar Başlıyor

 • 4.70

Psikoterapi Enstitüsü Uzaktan Sempozyumlar Başlıyor!

Uzaktan erişime açılan, çevrimdışı sempozyum programlarının listesi aşağıdadır. Bu programlara uzaktan erişim ile devamlılık, denetim, bilgi kazanma, beceri edinme, katılım belgesi hak etme süreçleri her bir sempozyum için özgün koşullar içermektedir. Konu ile ilgili özgün koşulları içeren detaylı bilgiler her sempozyum duyurusunun içinde ayrıca belirtilecektir.

 

Uzaktan Erişime Açılan Psikoterapi Enstitüsü Sempozyumları:

 1. “İlerlemeyen Terapiler: Terapide Tıkanma” Sempozyumu
 2. “Direnç Mi Yoksa Kendini Savunmak Mı? Psikoterapiden Kopma (Drop-Out)” Sempozyumu
 3. “Narsisizm” Sempozyumu
 4. “Sen, Ben, Biz Üçgeninde Çift Terapisi” Sempozyumu
 5. “Oyun Bahçesinde Psikoterapi: Çocuk Psikoterapilerine Bütüncül Bakış” Sempozyumu
 6. “Koruyucu Ruh Sağlığında Ekip Çalışması- Birlikten Kuvvet Doğar” Sempozyumu
 7. “Kimlik, Kişilik ve Kendiliğimin Peşinde Ben” Sempozyumu
 8. “Yabancılaşma: Kendine, Bedenine, Topluma,Dünyaya” Sempozyumu
 9. “Zor Kişiliklerle Yaşam” Sempozyumu
 10. “Birey Olma, Ben Olma Yolculuğunda Bağımsız Olmak” Sempozyumu
 11. “Şizoidin Hayatı” Sempozyumu
 12. “Aynı Dala Konabilmek: Terapötik İttifak” Sempozyumu
 13. “Hayal mi gerçek mi? Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak” Sempozyumu
 14. “Kaos Ve Alan Teorisinin Kohut, Masterson Ve Kernberg’in Kuramına Göre Karşılaştırılması” Sempozyumu
 15. Sınırda Kişiliklerin Değişim ve Dönüşümü Sempozyumu
 16. Türkiye Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü 1. Duygu Odaklı Terapi Sempozyumu: Duyguların Dansı

 

Dünyanın geçirmiş olduğu pandemi süreci ilişkilerimizi değiştirdiği gibi eğitim anlayışımızı da değiştirmiştir. Teknolojik imkanlar eskiye nazaran inanılmaz gelişmeler kaydetmiş, eğitimlere uzaktan erişim imkanı doğmuştur. Psikoterapi Enstitüsü yaklaşık 40 yıllık deneyimi ve 20 yıllık eğitim alanındaki çalışmalarıyla ülkemizde göz doldurmaktadır. Ulusal ve uluslararası eğitim organizatörlüğü uzun yıllardır başarı ile sürdürülmektedir. Ulusal olarak verilen psikoterapi ile ilgili eğitimler, sempozyumlar ve kongreler dijital arşivde muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde Psikoterapi Enstitüsü uluslararası bağlantılarla dünyada önde gelen psikoterapi kurumları ve kuramcıları ile çok yoğun ilişkisel ağ ve iş birliği içinde olmuştur. Ulusal ve uluslararası tüm bu çalışmalarımız 20 yıllık dijital arşivimizde bulunmaktadır. Bugüne kadar bu arşivden Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yüz yüze eğitimlere katılan ruh sağlığı profesyonelleri yararlanmıştır. Darıca, Beyoğlu ve Ankara merkezlerimizde bulunan eğitim binalarımızda bu hizmetler sürdürülmektedir. Maddi ve manevi koşullar nedeniyle bu hizmetten yararlanmayı istediği halde yararlanamayan çok sayıda ruh sağlığı profesyoneli olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitimlerin yaygınlaşması, bize ulaşamayan ruh sağlığı profesyonellerinin Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde uzaktan eğitimlerin açılması talebini artırmıştır. Özellikle Anadoluda hizmet veren eğitim merkezlerimize ulaşmaları konusunda maddi ve manevi zorluk yaşayan, çeşitli sorumlulukları olan, ruh sağlığı profesyonelleri bulundukları il ve ilçelerden uzaktan eğitime katılmak istemektedirler.

 

Uzaktan eğitim talebinde bulunan ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı uzun süredir kurum olarak tartışmaktayız. Psikoterapi Eğitimleri bir ayağıyla teorik bilgi, diğer ayağı ile beceri eğitimleridir. Teorik bilginin uzaktan erişim yoluyla verilebileceğini düşünmekteyiz. Kurum olarak bizi düşünceye sevk eden tek nokta, beceri eğitimlerinin yüz yüze olmadan, uzaktan erişim yoluyla nasıl verileceği konusunu halletmektir. Teknolojik gelişimler ve erişim imkanları, bir kısım beceri eğitimlerinin çevrimiçi olarak yapılabileceğini göstermiştir. Ama bazı eğitimlerin özgün nitelikleri nedeniyle deneyime dayalı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle her eğitim sürecinde çevrimdışı konular, çevrimiçi konular ve yüz yüze eğitim kısımları ayrıştırılmaya ve müfredatın bu şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır.

 

Öncelikli olarak Psikoterapi Enstitüsü, psikoterapi eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan erişim yoluyla çevrimdışı ve çevrimiçi süreçler şeklinde başlatılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bu eğitimleri başlatma kararı aldık. Bu eğitimlere ulaşmak isteyen, evinden veya iş yerinden bulunduğu yerden bu eğitimlerdeki bilgi ve beceriyi kazanmak isteyen meslektaşlarımıza bu imkanı sağlamış oluyoruz. Psikoterapi Enstitüsünün 20 yıllık eğitim arşivini bu şekilde kademeli bir düzeyde hizmete açmayı planlamaktayız. Hem ulusal düzeyde verdiğimiz eğitimler, hem de uluslararası üstadların özgün atölye çalışmalarıyla sizleri buluşturmayı amaçlamaktayız.

 

Psikoterapi Enstitüsü uzaktan eğitim programına katılım gösteren kursiyerlere teknolojinin bize getirmiş olduğu imkanlardan yararlanarak katıldığı eğitim programının her dersini belirli bir süre boyunca mükerrer defa izleme imkanı sunacağız. Anlayamadığı, kavrayamadığı veya kaçırdığı tüm konuşmaları tekrar tekrar dinleme fırsatı verilecektir. Bu büyük bir zenginliktir. Gerçekten kendini yetiştirmek isteyen, konuların özüne vakıf olmak isteyen ruh sağlığı profesyonelleri için muhteşem bir fırsattır. Bununla ilgili tüm teknik alt yapımız hazırlanmış, eğitime başvuran kursiyerlerimize dijital dosyalar açılarak eğitimleri nasıl takip edecekleri, hangi yol ve yöntemlerle eğitim materyallerine ulaşacakları net şekilde ortaya konmuştur. Sempozyumlara ilişkin olarak, sempozyuma ulaşma ve sempozyum materyalleri ile ilgili konuları şu başlıklar altında toparlayabiliriz:

 

 

 1. psikoterapi.comwww.psikoterapi.org web sayfalarımızda katılmak istediği sempozyum programının duyurusuna ulaşması gereklidir. Bu duyuruda sempozyumun amacı, hedef kitlesi, kazanımları, süreci, takvimi, ücreti, ödeme seçenekleri, sempozyuma katılmaktan vazgeçme ve iptal koşulları, sempozyuma katılmak için etik değerler ve sözleşme içeriği gibi konular bulunmaktadır.
 2. İlgili web sayfalarından katılacağı sempozyuma karar veren katılımcı adayları bahsi geçen sempozyum duyurusu içindeki ödeme linkini tıkladığında yayin.psikoterapi.com sayfasına yönlendirilecektir. İster havale yoluyla, ister Ankara, İstanbul ve Darıca’daki merkezlerimizde elden, isterse kredi kartı (tek çekim veya taksitlendirme) yolu ile ödemesini gerçekleştirecektir.
 3. Ödemesi gerçekleşen katılımcımızın son şekil şartları incelenecek, gerçekten ruh sağlığı profesyoneli olup olmadığı netleştirilecek (tıp doktoru, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri hemşiresi) ve ilgili web sayfasında kesin kayıt listesinde ismi yayınlanacaktır. Sempozyumlara lisansı farklı olup da Klinik Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapan kişiler ve aile danışmanları da katılım gösterebilecektir. Kesin kaydı yapılan kursiyere bilgilendirme maili gidecektir.
 4. Kesin kayda aktarılan ilgili katılımcı hangi sempozyum programına başvurmuşsa onunla ilgili süreç başlatılacaktır. Kesin kayda aktarılan katılımcıya bir link gönderilecektir. Bu link içerisinde katıldığı sempozyum oturumlarına çevrimdışı olarak ulaşma imkanı olacaktır. Bu linkler kişiye yönelik mahremiyet içeren ve sadece kişinin kullanımına açık olan linklerdir. Ruh sağlığı profesyoneli olmanın birinci öncelikli şartı, etik değerlere uymak, söz verdiği çerçeveyi kabullenmekten geçmektedir. Psikoterapi Enstitüsü varlığını sürdürebilmesi, Türkiyeye yeni değerler kazandırabilmesi ve daha çok hizmet verebilmesi ancak sizlerin desteği ile mümkündür. Sizlere duyulan güven nedeniyle bu linkler sizlere verilmektedir. Bu güvenin suistimal edilmesi, Psikoterapi Enstitüsünün hizmetlerinin durmasına hatta tamamen engellenmesine neden olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu problemin çıkmaması için bazı tedbirler alınmaktadır. Erişimleriniz IP üzerinden takip edilerek hangi IP’lerden girdiğiniz, tarafımızdan görülebilmektedir. Bu nedenle uzaktan erişim yaptığınızda önceden hangi adreslerden erişim yaptığınızı bize bildirmenizde yarar vardır.
 5. Uzaktan erişim ile sempozyuma katılan kursiyerlerin her günün asgari bir sayfalık (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı) özetini çıkararak Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğüne erişim süresi içerisinde göndermesi gerekmektedir. Sempozyuma erişim süresi içerisinde (sempozyum özgünlüğüne göre verilecek süre içerisinde) gönderilmediğinde katılımcı sempozyuma katılmamış kabul edilecektir. Bu süre toplam sempozyum süresinin %10’unu geçtiğinde devamsızlıktan sertifikasyon sürecine giremeyecektir. Sertifikasyon sürecine girebilmesi için bu oturumların ücretini ödeyerek ve özetlerini göndererek tekrar alması gerekmektedir. Bunun için eğitim koordinatörlüğü ile özel yazışılması gerekmektedir.
 6. Sempozyuma devam eden, özet gönderimi ile ilgili gereklilikleri başarı ile yerine getiren kursiyerlere sempozyum katılım belgesi verilecektir.