Nesne İlişkilerinin Kişilik Gelişimine Etkileri Sempozyumu

Nesne İlişkilerinin Kişilik Gelişimine Etkileri Sempozyumu

  • 4.70

Sempozyum Davet

Psikoterapi Enstitüsü Sempozyumlar Serisi – 21

“Nesne İlişkilerinin Kişilik Gelişimine Etkileri”

17 Temmuz 2022

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu / Online

AMAÇ:

Nesne İlişkilerinin Kişilik Gelişimine Etkileri Sempozyumu’nun amacı; Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin, terapi seanslarında nesne ilişkilerinin rolünü anlamak ve seans içinde nesne ilişkilerinin kişilik gelişimine etkilerini inceleyerek kişiyi daha derinden anlamak, ona ilişkilerdeki döngülerini göstermek ve bu sayede kişiliğinin yeniden inşasına katkıda bulunmaktır.

HEDEF:

Psikoterapide başvuran danışanların önemli bir kısmında kişilikle ilgili problemler olduğu gözlenmiştir. Nesne ilişkileri kuramının da kişilik bozukluklarını çok güzel bir şekilde ele aldığı ve açıkladığı  düşünülmektedir. Danışanın hayatındaki ilişkilerde  kendilik algısı, nesne algısı ve bu ikilideki duygusu incelenerek, baskın nesne ilişkileri ortaya çıkarılır ve bunun cocukluktaki bağlantıları kurulursa tam ve bütün bir kimlik oluşturabileceği ve bu doğrultuda iyileşebileceği öngörülür.Ayrıca seans odasında terapistle canlanan nesne ilişkilerinin de  incelendiğinde terapiyi hızlandırdığı ve önemli bir açılım getirdiği aşikardır.Buradan yola çıkarak, nesne ilişkileri kuramını bir çok boyutta ele alıp beyin fırtınası yaparak alanda çalışan psikoterapistlerin beceri ve yeteneklerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

KONULAR:

1. Duygu Odaklı Terapide Nesne İlişkileri: Uzm. Dr. Betül Sezgin

2.“Borderline Kişiliğin Nesne İlişkileri Açısından İncelenmesi” : Klinik Psikolog Merve Uçkaç

3.Hücum Terapisinde Nesne İlişkilerinin Keşfi :Uzm. Klinik Psk. Kubilay Taner

4.Masterson Yaklaşımında Borderline Kişilik Örgütlenmesi ve Nesne İlişkileri: Dr. /Uzm. Psikolojik Danışman Ayşe Devrim Burçak

5.“Emzirme ve Ten Tene Temasa Nesne İlişkileri Açısından Bakış “ Op. Dr. Serpil Kırım

6.Nesnesiz Kalmak: Kernberg ve Masterson’da Şizoid Kişilikler : Klinik Psikolog Hasan Avcı

7.Kohutyen Manada Nesne İlişkileri: Psikolojik Danışman Serap Cırman

8.Kendiliğin ve Ötekinin İzinde: Diadlar: Psk. Dan. Mehmet Emin Sarıkaya

9.”Bölme” ‘nin Günlük Hayattaki İzleri : Psikoterapist Filiz Erdin

10.Nesne İlişkilerinin Tek Kişilik ve Çift Kişilik Terapilerdeki Rolü: Psk. Aile. Dan. Buğra kal

11.Yoğun Psikoterapide Terapist-Danışan İlişkisi; Terapötik Tutumun Niteliği: Kln. Psk. Aile Dan. Melike Feyza Ateş

12. Oyun Terapisinde Nesne İlişkileri Yaklaşımı : Psk. Dan/Doğum Psikoterapisti Gülşah Alcan Çapraz

13.Masterson Yaklaşımı Bağlamında Şizoid Kişilik: Psk. Furkan Akgözlü

14.Nesne İlişkilerinin Poliklinik Yansımaları: Bana Verdiğin Bazı Sen Parçalarını Geri Al : Uzm. Dr. Ali Eynallı

15.Nesne İlişkileri Bağlamında Tanrı Kavramının Kişilik Bozukluklarında Ortaya Çıkışı : Psikolog Yasemin Çolak Çalıkoğlu

16.Terapistin Nesne İlişkilerinin Seans Odasındaki Yansıması: Uzm. Psk. Dan.  Şeyma Boydak Timar

17. Nesne ilişkileri Ne Demektir? Psikoterapi Kişilik Kuramlarını Nasıl Etkilemiştir? : Uzm. Dr.Tahir Özakkaş

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

DÜZENLEME KURULU

Filiz Erdin (Başkan)

Mehmet Emin Sarıkaya

Gülşah Alcan Çapraz

 

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

 

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. 

S Ü R E

1 Gün

09.00 – 18.00 arası

Toplam 8 saat

ÜCRETLENDİRME

KDV Dahil 270 TL'dir.

Konuşmacı ücreti KDV dahil 108 TL'dir.

Ödemeyi başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıdaki hesap numaralarımıza havale/EFT yapıp dekontunu bilgi@psikoterapi.com'a göndermenizi rica ederiz. Diploma veya öğrenci belgeniz kontrol edildikten sonra katılımcı listesinde durumunuz kesin kayıt olarak güncellenecektir. 

Psikoterapi Enstitüsü

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Açıklama: Terapide Sonlandırma Sempozyumu

Kaydın İptali ve Geri Ödeme Politikası

Kayıtlarını iptal etmek isteyen katılımcıların e-posta (bilgi@psikoterapi.com) yoluyla kayıt iptal talebinde bulunmaları gerekmektedir. Eğitim tarihinden iki ay önce yapılan iptallerde eğitim ücretinin yüzde 80’i, bir ay önce yapılan iptallerde yüzde 50’si katılımcıya geri ödenecektir. Eğitime bir aydan az bir süre kala yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmayacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz hibrit sistem ile (online ve yüz yüze) gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da tamamen yüz yüze sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. Tamamen yüz yüze sisteme dönülmesi durumunda katılamayacak kişilere para iadesi yapılacaktır. Tamamen online sisteme dönülmesi durumunda para iadesi yapılmaz. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Beyoğlu Yerleşkesi

İstiklal Cad. No: 120 Kat: 5 (Galatasaray Lisesi Çapraz Karşısı)

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0532 267 4794

 

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com