Darıca / Darıca 4. Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi

“DARICA 4. BÜTÜNCÜL OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ”

EĞİTİM YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞECEKTİR

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ

Eğitmen:

Klinik Psikolog, Oyun Terapisti Pekay Aydın

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş

Eğitim Tarihleri:

Açıklanacaktır

 

***Psikoterapi Enstitüsü eğitimlerinde her zaman; yer, zaman, ücret ve tüm şartları değiştirme  hakkı PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ LİMİTED ŞİRKETİNE aittir.

AMAÇ:

Oyun Terapisi Nedir?

     Oyun terapisi, bu konuda eğitim görmüş terapist ve çocuk arasındaki dinamik kişilerarası ilişki olarak tanımlanır. Oyun terapisti, çocuğun kendisini doğasındaki iletişimle, yani oyunla sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesi  (duygusal, davranışsal, deneyimsel ve düşüncesel olarak) ve keşfedebilmesi için, seçilmiş oyun materyellerine başvurur.

Oyun, kendi başına değişimi sağlamaz. Önemli olan, terapistin oyunla olan ilişkisi ve oyunun kullanımıdır.

Bir terapist ne kadar zengin alet çantasına sahip olursa o kadar iyi tedavi yöntemi uygulayabilecektir. Fil bir bütündür ve bütünü görmek için bilgi ve donanım gerekir. Amacım oyun terapisti olma yolunda çalışan terapistlere donanımlı ve çok yönden bakabilecekleri bir eğitim vermektir. Eğitim toplam 3 modül ve sonrasında yapılacak 1 günlük grup süpervizyonu modülü tamamlanacaktır.

Not: Çocuk Psikoterapisine dair farklı kuram ve yaklaşımların bir arada toplandığı “Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi” uygulama ağırlıklı olarak planlanmıştır.

HEDEF GRUP

Tıp, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), Sosyal Hizmet alanlarında en az dört yıllık lisans mezunları.

Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenlerin klinik psikoloji veya psikiyatri hemşireliği alanlarında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

KATILIMCI SAYISI

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır.

Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.m.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır.

SÜRE

4 ay, 10 gün, 80 Saat

KAPSAM

BÜTÜNCÜL OYUN TERAPİSİ EĞİTİM PROGRAMI

1.Modül:

Çocuk psikolojisi ?

Çocuk hangi yaş dönemlerinde dünyayı nasıl görür?

Çocuk psikopatoloji DSM-5 e göre tanılama (DEHB, Kaygı bozuklukları, Takıntılar, Çocukluk çağı depresyonu, dışa atım bozuklukları travma bozuklukları, yıkıcı davranış bozuklukları, nörogelişimsel bozukluklar ve konuşma bozuklukları ele alınacaktır)

Çocuklarla ve aile ile ilk görüşme hangi soruların sorulacağı?

Çocuklar ile güven ilişkisi kurma

Oyun Terapisine Giriş

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi  (Client Centered Play Therapy)

Bu Kapsamlı Eğitimin Amacı:

–          Danışan odaklı bir bakış açısından, oyun terapisini teorik olarak anlamayı sağlamak

–          Çocuklarla terapötik şekilde nasıl oynanacağı ve gerçekçi hedefler koymak

–          Duygusal, cinsel ve ritüel istismarın belirleyicilerini tanımak

–          Oyun Terapisi düzeninin nasıl sağlanacağı ve elinizdekilerle çalışmayı öğrenmek

–          Toplam sistemle nasıl çalışılacağını- Ebeveyn ve öğretmenler- öğrenmek

–          Pratik egzersizler

–          Çocukların oyunundaki anlamı kavramak- oyunun terapötik kullanımı

–          Oyun terapisinin davranışsal değişime nasıl yol açtığını anlamak

–          Oyun terapisini kullanmamızın pratik sebepleri

–          Oyunla iletişim kurmak

–          Oyun terapisinin temalarını anlamak (video)

–          Çocuklarla bağlantı kurmak- oyun odasında ilişkiyi kurmak

–          Çocuğun oyununa terapötik tepkiler

–          Çocukların kişisel kontrol ve sorumluluk anlayışlarının gelişmesine yardımcı olmak

–          Terapötik limit koyma

-             Ne zaman limit konmalı?

-             Terapötik limit koymada adımlar

-             Limitler aşıldığında ne yapılmalı?

– Sonuçlandırma

-Filial terapi (Filial Therapy) ve uygulamalı öğretimi

Filial Terapi, yapılandırılmış 10 oturumda ebeveynleri çocuk merkezli oyun terapisinin temel perspektifinde eğiterek ve süpervizörlük  yaparak onları çocukların terapisine dahil eden öğretici ve dinamik bir eğitim yöntemidir.

Katılımcılar, haftalık yapılacak olan oturumların içeriği ve organizasyonu ile toplanacaklardır. Ebeveynler tarafından gerçekleştirilen oturumların denetlenmesi / geri bildirimi dahil olmak üzere, yapılandırılmış on hafta formatında  eğitimin nasıl yapılandırılacağını ve yürütüleceğini öğreneceklerdir.

Filial Terapi, araştırma ve klinik deneyim yoluyla, çeşitli sosyal, duygusal ve davranışsal zorluklarla karşılaşan çocuklar ve aileler için etkin bir müdahale olarak gösterilmiştir. Bu özgün terapi, çocuklarla ilgili sorunları çözmek ve çocukların sağlıklı psikolojik gelişimini desteklemek için birincil değişim aracıları olarak aileleri kapsamaktadır. Filial terapi Terapistleri ebeveynleri eğitir ve denetler; ebeveynler ile çocuk merkezli oyun oturumları düzenler, bu da sadece var olan sorunların giderilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ebeveyn, çocuk ve aile ilişkilerini güçlendirir.

Deneyimsel oyun terapisi

Deneyimsel Oyun Terapisinde terapist çocuğu olduğu gibi kabul ederek oyununa uyumlanır. Metaforlar üzerinden çalışarak örtülü hikayelere ulaşır ve ona hitap etme yöntemini öğretir. Prof. Dr. Byron Norton ve eşi Carol Norton’ın 40 seneyi aşkın çalışmaları süresince geliştirilen ve etkinliği kanıtlanmış olan Deneyimsel Oyun Terapisi, pek çok ülkede, çocuklarla çalışmada birinci sırada tavsiye edilmektedir.

Deneyimsel oyun terapisi; kaygılar, korkular, TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) ve diğer anksiyete sorunları, çocukluk depresyonu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), öğrenme güçlüğü, uyum ve davranış bozuklukları, dürtüsellik, okuma ve konuşma bozuklukları, özgüven sorunları, psikolojik ağrılar, boşanma sonrası adaptasyon sorunları gibi sorunlarda etkilidir.

Dışa Vurumcu Oyun Terapi Yöntemleri (Expressive Play Therapy)

  • Sanat Terapisi (Art Therapy)

Bu teknik, terapistin, bir çocuğun kendiliğinden olan sanat üretimlerini nasıl okuması gerektiğini ve aynı zamanda spesifik tedavi hedeflerini teşvik etmek için çocuğun mecazi sanat dilini nasıl dahil edeceğini öğretecektir.

Sanat araçlarının uygun kullanımı ve türlerini anlamak

Terapötik amaç ile araçları eşleştirmek

Bireyler, aile ve gruplar için deneyimler sağlamak

  • Kum Tepsisi terapisi

Katılımcılar, Kum Terapisinin hem değerlendirme hem de tedavi amaçları için olan kayda değer gücünü keşfedeceklerdir. Kum Terapisini kurmanın yanı sıra, Kum Terapisi aracılığıyla iyileşme sürecini gözlemleme, belgeleme ve tanıtmayı öğretmek için uygulamalı eğitim verilecektir. Eğitimde; Bir aile seansı için terapötik olarak ve materyaller olarak nasıl bir klinik alan yapılandırılacağını tanımlamak

6 adım protokolü de dahil bir seansın nasıl yürütüleceği uygulamalı gösterme

Kum tepsisi kullanımı ile beynin nasıl etkileşim kurduğu/karşılık verdiğini tanımlayabilmek amaçlanmaktadır.

  • Kukla Terapisi (Puppet Interview)

Katılımcılar, kukla terapisinin nasıl yapılacağını ve aile etkileşimlerini ve dinamikleri gözlemlemeyi öğreneceklerdir: uyum, sınırlar, etkin iletişim organizasyonu, sözlü ve sözsüz iletişim bunlara dahildir. Buna ek olarak, tartışma, bireysel ve aile oyun aktiviteleri ve daha fazlası sırasında ortaya çıkan sembolleri, metaforları ve mecazi dili çözmek ve bunları dahil etmek üzerine odaklanacaktır. Eğitimde;

Kuklaların türlerini ve kullanımını anlamak

Oyun terapisi seanslarında kuklaları kullanmak

Aile kukla oyunu eğitimi verilecektir.

2.Modül:

Şema terapi nedir?

Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş olan Şema Terapi modeli, erken dönem yaşantıların, yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfine ve değişimine odaklıdır. şema terapi gelişim psikolojisini ilgilendiren temelleri de işin içine katarak çocukluk ve hayatın geri kalan dönemindeki temel ihtiyaçlar modeline dayanıyor. çocukların ve ergenlerinde ele alınması aynı zamanda ele alınan ebeveyn çalışması için çok uygundur bunu yaparken de çocuklar ve ergenler ile farklı yaş dönemlerinde farklı ele alma şekilleri ve teknikleri ile terapi yapılmaktadır.

Şema terapi temel ihtiyaçlar

Erken dönem uyum bozucu şemalar

Gelişimsel görevler, uygulamalar

Mod çizimleri

Mod görüşmeleri

Hatırlatma kartları uygulamaları

Ebeveyn görüşmeleri sandalye çalışmaları

Mod çalışmaları sandalye çalışmaları

Mod kartları ile çalışma

Kuklalar ile çalışma

Maskeler ile mod çalışması

Kök hikaye çalışmaları

Ebeveyn şema koçluğu

Şema genogram çalışmaları

İç ev çalışması

Gelişimsel Terapi Yöntemleri  (Developmental Touch Therapy)

Gelişimsel Temas Oyun Terapisi, yapılandırılmış, gelişim temelli bir Grup Terapi Programıdır.

Küçük çocuklar için bireysel ve grup terapisi, yetişkinler için eğitim ve sizin için eğitim, mesleki liderlik, sağlar. Dokunmanın amacı, çocuğun kendi canlı vücudunu kendinin deneyimlemesini sağlamaktır.

Gelişimsel Temas Oyun Terapisi eşsizdir. Yetişkinler, gördükleri ve temas ettikleri kendilerini deneyimlemelerini sağlayacak alıştırmalarla, başkalarını görmelerine ve onlara dokunmalarına yardımcı olan egzersizler yoluyla Gelişimsel Oyun yapmayı öğrenirler.

Gelişimsel Oyun, bağlanma düzeyinde ilişki sorunları olan çocuklar ile etkili olduğunu kanıtlamıştır

Gelişimsel temas atölye çalışması.

Diikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarla oyun Terapisi

Karşı Gelme Bozukluğu Olan çocuklarla Oyun Terapisi

Süresi kısıtlı Oyun Terapisi

3.Modül :

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme

Bu yöntemle bilişsel terapideki bazı yöntemler, bedendeki simetrik hareketlerle birleştirilir. Bu uygulama sonucu, kişinin ona rahatsızlık veren anıları ve duyguları onu daha az rahatsız eder hale gelir. Bu yöntem dünya üzerinde yeni uygulanmaya başlandığı halde, etkinliği çok sayıda araştırma ile kanıtlanmıştır ve travma ile yapılan çalışmalarda çok kısa sürede çok etkili sonuçlar vermektedir.

Travma nedir çocuklarda travma nasıl ortaya çıkar.

Çocuklarda Travma (Traumatized Children)

Travma duygusal sorunlar, fiziksel olarak yaşanan olumsuzluklar, kazalar ve yaralanmalar nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Duygusal travma sarsıcı bir olaya karşı verilen bir tepkidir. Yaşanan olumsuz bir duygunun etkisi devam eder ve hafızadan silinemez. Bu durum hatırlandıkça, travma şiddetlenir.

Travma yaratan olay kişiyi doğrudan etkilemiş ise, duygusal zararı da ağır olur. Bu bölümde insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratan duygusal travmadan bahsedeceğiz.

Çocukların travmatik durumlara karşı verdiği tepkiler farklı yaşlarda farklı şekillerde meydana gelir. Bazı çocuklar travma yaratan olaylardan daha çok etkilenebilir. Bazı çocuklar ise travmayı daha kolay atlatır. Bu durumun nedeni her zaman kesin olarak açıklanamayabilir.

Çocuk ve ergenler ile Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme protokolü

Travma da hikaye ile çalışmak

Vaka formülasyonu

3/A Modül

Grup süpervizyonu

İÇİNDEKİ IŞIĞI BULAN  ASLANCIK

        Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde develer tellal iken pireler berber iken uzak diyarlarda bir mutluluk ormanı varmış. Mutluluk ormanında yaşayan birçok hayvan ailesi varmış. Bunlardan biri de aslan ailesiymiş.

Aslan ailesi aslan çocuğu çok seviyormuş aslancığın etrafında birçok dostu ve akrabası varmış onlar da aslan çocuğu çok seviyormuş.

Bu ülkede bazı hayvan aileleri birlikte yaşarlarmış. Bazı anne ve babalar ise ayrı yaşamaya karar verirlermiş. Aslan çocuğun anne ve babası da ayrı yaşamaya karar vermişler.

Aslan çocuk o zaman çok  küçükmüş  günler geçtikçe Aslan ailesinin küçük aslan çocukları her gün biraz daha büyümüş. Büyümek çok keyifliymiş. Çünkü büyüdükçe aslan çocuk çok güçleniyormuş. Birçok şeyi tek başına yapabilme gücü kazanıyormuş. Tek başına yürüyebilmek, yemek yiyebilmek, tuvalete gidebilmek ,kıyafetlerini giyebilmek çok güzelmiş. Aslan çocuk bu duruma seviniyor ve iyi ki büyüdüm diyormuş.

Aslan çocuk annesi ve anneannesi ile yaşarken, annesi mutluluk ormanında başka bir yere taşınmaya karar vermiş aslan çocuk çok alıştığı evinden ayrılmak istememiş kafası çok karışıkmış yeni evinde mutlu olacak mı bilmiyormuş. Çünkü çocukların yeni bir yere gittiklerinde kafaları karışırmış.

Aslan çocuk abi aslan ve anne aslan ile yaşamaya başlamış. Baba aslan artık uzakta oturuyormuş. Aslan çocuk uzakta oturan babasına giderken bazen çok yoruluyor ve çok yorulduğu için öfkeleniyormuş.

Mutluluk ormanında bazen çocukların canını sıkan ve onların kafasını karıştıran şeyler olurmuş. Çocuklar birçok duygu yaşarlarmış sevinir üzülür korkar şaşırır ve öfkelenirlermiş. Çocuklar hangi duyguyu yaşarlarsa yaşasınlar sonunda mutluluğu bulurlarmış. Çünkü bu ormandaki ve diğer tüm ormanlardaki çocukların içinde kocaman bir ışık varmış ve bu ışık hiç sönmezmiş. Bu ışık yanmaya devam ettikçe çocukların mutluluğu da devam edermiş.

Küçük aslancık da bir çok duygu yaşıyormuş bu yüzden kafası karışıyormuş. Kafası karışan çocuklar bazen öfkelenir bazen ağlar bazen çişlerini tutmakta zorlanırlarmış.

Aslancık da Geceleri uyurken çişini tutmakta zorlanıyormuş. Yatağını ıslak görmek hoşuna gitmiyormuş. Kokusunu da sevmiyormuş.

Aslancık Anne ve abi aslan ile çocuklar ile oyun oynayan baykuşa gitmişler. Baykuş ile oyun oynayan aslan çocuğun duyguları artık karışık değilmiş. Birçok şeyi başarabilme gücü kazanmış. Uzak yerlere gitmek artık onu yormuyormuş. Duygularını seviyormuş: Öfkelendiğinde ben  öfkeliyim diyormuş üzgün olduğunda ağlıyor ve birilerine sarılmak iyi geliyormuş. Korktuğunda bunu söylüyor ve söylediği için kendini güçlü hissediyormuş.

Onu seven ve koruyan çok kişi varmış. Aslancık kazandığı birçok güç gibi artık geceleri çişini tuvalete yapma gücünü de kazanmış. Bu onu mutlu ediyormuş. Aslancık  bütün çocuklara :

Her çocuk bazen karışık duygular yaşar içinizdeki ışığın gücüne inanın demiş.

   Pekay AYDIN

Klinik Psikolog& Oyun Terapisti

SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

Bütün modülleri tamamlayıp 24 saatlik bireysel süpervizyon sürecini bitirenlere ve sınavda başarılı olanlara Psikoterapi Enstitüsü Onaylı Uygulayıcı Sertifikası verilecektir. Bireysel süpervizyon ücreti 45$+KDV'dir.

Uygulayıcı sertifikası sınava harcı 100 $'dır (Merkez Bankası ABD dolar satış kuru üzerinden ödeme günü TL olarak hesaplanır.)

ÜCRET

Kaydınızın sisteme alınabilmesi için 330 TL olan ön kayıt ücretini ödemeniz gerekmektedir.

15 gün öncesi yapılacak kayıt iptallerinde ön kayıt ücreti iade edilecektir.

Ön kayıt ücretini ödemiş olmanız kesin kayda geçtiğiniz anlamına gelmez. Ön kayıt sınırlı sayıda kursiyerimiz kabul edileceği zaman sırayı belirler. Aday kursiyer, kesin kayıt ücretini ödeyene kadar ya da eğitim öncesinde ödemesini senet/kredi kartı ödemesi ile resmiyete dökene kadar kesin kayda geçmiş sayılmaz ve olası ücret değişikliklerinden sorumlu olur.

Toplam Eğitim Bedeli KDV Dahil 750 $ + KDV’dir.

(Merkez Bankası ABD dolar satış kuru üzerinden ödeme günü TL olarak hesaplanır.)

Bütüncül oyun terapisi eğitiminde taksitlendirme seçeneği yoktur.

Ön kayıt veya kesin kayıt ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “Darıca 4. Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi Kayıt Ücreti” yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz.

Hesap No

Hesabın Sahibi: 

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 

IBAN: TR770020500009905673100001

Kaydın İptali ve Geri Ödeme Politikası

Kayıtlarını iptal etmek isteyen katılımcıların e-posta (bilgi@psikoterapi.com) yoluyla kayıt iptal talebinde bulunmaları gerekmektedir. Eğitim tarihinden iki ay önce yapılan iptallerde eğitim ücretinin yüzde 80’i, bir ay önce yapılan iptallerde yüzde 50’si katılımcıya geri ödenecektir. Eğitime bir aydan az bir süre kala yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmayacaktır. Eğitimlerimiz paket halindedir. Modül modül katılım imkanı yoktur. 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

bilgi@psikoterapi.com

+90 212 243 2397

+90 262 653 66 99

İ L E T İ Ş İ M  A D R E S İ

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. “Terapi İş Merkezi Bayramoğlu” Dış Kapı No: 285 D:29,

Darıca / KOCAELİ

Tel: 0262 653 6699

www.psikoterapi.com

www.psikoterapi.org

www.hipnoz.com

Pekay AYDIN

Klinik Psikolog/ Oyun Terapisti

1977 Ankara doğumlu Psikolojik Danışman/Psikoterapist Pekay AYDIN 2016 yılında Klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamış , 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Anaokulları İlköğretim okullarında ve Rehberlik Araştırma Merkezinde  Psikolojik danışmanlık yapmıştır. Meslek hayatı boyunca birçok eğitim almış birçok gönüllü çalışma yürütmüştür. Üç yıl Nevin ERACAR süpervizorlüğünde verilen Grup Psikodrama eğitimi  bir yıl tiyatro eğitimi alarak öğrencilerle drama ve tiyatro çalışmaları yürütmüştür. Madde bağımlılığı ve Zor Çocuklarla ilgili Koordinatörlük çalışmaları yapmış Öğretmen Aile ve Çocuk eğitimleri yapmıştır. Tohum vakfı tarafından verilen Otistik çocuklar Eğitimi almış Farklı gelişen çocuklarla bireysel çalışmalar yapmıştır. Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Tahir ÖZAKKAŞ tarafında Bütüncül Psikoterapi Eğitimi ve Hipnoz eğitimi almıştır. APT onaylı Oyun terapisi eğitimini Reyhana SEEDAT tarafından almıştır. Çocuk Merkezli Oyun terapisi ,Kum Tepsisi Terapisi, Filial Terapi, Kukla terapisi ,Sanat Terapisi , Çözüm Odaklı terapi Çocuk EMDR ı Çocuklarla çalıştığı alanlardır. Nilüfer Devecigil’den deneyimsel oyun terapisi I. düzey eğitimi, Byron E. Norton’dan II. düzey deneyimsel oyun terapisi eğitimi almıştır. Dr. Joyce C. Mills den Hikaye oyun terapisi eğitimi almıştır. Dr. Christof Loose dan çocuk ve ergenlerle şema terapi eğitimini almıştır.Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneğinden Cem  KEÇE tarafından Cinsel Terapi eğitimi almıştır.  Yetişkinlerle Bütüncül psikoterapi ,Hücum Terapisi ,EMDR (Göz hareketleri duyarsızlaştırma-yeniden işleme) ve Hipnoz, psikoterapi çalışmalarında gerekli durumlarda aktif olarak kullandığı tekniklerdir. İlişkisel Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Duygu Odaklı Çift terapisi, ,Bütüncül Sistemik Aile Terapisi, , Zor Ergen ve Aileleriyle Psikoterapi, Kaygı ile başetme ve Rahatlama Teknikleri, Madde Bağımlılığı,Bağlanma ve Ayrışma Bireyleşme problemleri  de çalışma alanlarıdır.

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği üyesidir.

Aldığı Eğitimler

Evlilik Okulu- İstanbul Üniversitesi

Grupla Psikodrama Supervisor Nevin ERACAR- İstanbul Rehberlik Araştırma  Merkezleri

Psychotherapy Integration, John C. Norcross, PhD- Psikoterapi Enstitüsü

Emotion Focused Couples Therapy, Leslie S. Greenberg, PhD- Psikoterapi Enstitüsü

Family Therapy : Integration and Research, William M. Pinsof, PhD, LMFT, ABPP- Psikoterapi Enstitüsü

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Kış Okulu, Cem Keçe, Dr- Cinsel Sağlık Enstitüsü

Cinsel Terapi eğitimi, Cem Keçe, Dr- Cinsel Sağlık Enstitüsü

Klinik Hipnoz Uygulamalı Eğitimi- Hipnoz Derneği

Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi- Psikoterapi Enstitüsü

Bütüncül Psikoterapi Formülasyon Eğitimi- Psikoterapi Enstitüsü

Bütüncül Psikotrapi Süpervizyon Eğitimi- Psikoterapi Enstitüsü

Expressive Play Therapy, Reyhana Seedat- Association For Play Therapy

Devolopmental Touch Therapy Reyhana SEEDAT BA.S.W(Hons) Med.Sc.S.W- Association For Play Therapy

Filial Therapy, Reyhana SEEDAT-  Association For Play Therapy

Client Centered Play Therapy- Association For Play Therapy

Short Term Play Therapy- Association For Play Therapy

ADHD Techniques and Strategies to help the Angry Child, Reyhana SEEDAT- Association For Play Therapy

Play therapy WithTraumatized Children - Association For Play Therapy

Otizm Eğitimi- Tohum Vakfı

Tiyatro Eğitimi- Bakırköy Halk Eğitim Merkezi

Psikososyal Müdahale Eğitimi- Milli Eğitim Müdürlüğü

TKT 7/11  TYT 5/7- İstanbul Rehberlik Araştırma Merkezleri

Grupla  Psikodrama- Türk Psikologlar Derneği

Deneyimsel Oyun Terapisi I. ve II. Düzey Eğitimi- Psikoloji İstanbul

Dr. Joyce C. Mills  Hikaye Oyun Terapisi Eğitimi- Simge psikolojik danışmanlık

Dr. Christof Loose Çocuk ve Ergenlerle Şema Terapi Eğitimi- Psikonet