• 4.70

TDOTE 1. Duygu Odaklı Terapi Sempozyumu Ekim 2020

“Duyguların Dansı”

Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü Eğitmenleri

Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü Kursiyerleri

11 Ekim 2020

Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü, Beyoğlu

BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ!

AMAÇ

İnsanı anlamayı ve iyileştirmeyi amaçlayan birçok farklı psikoterapi ekolü ve her bir ekolün kullandığı, kendine özgü yöntemleri vardır. Bu metotlar bir yandan insanın işlevsizliğinin kaynağını araştırmaya devam ederlerken bir yandan da insana daha işlevsel bir hayat sunmayı hedeflemektedirler. Duygu odaklı terapi kuramı da bu arayışla son yıllarda geliştirilmiş bir yöntemdir. İyilik haline ulaşmada bireyin duygularını önemser ve esas alır.  Duyguların bireyin algısı ile ağacın dalları gibi hislere nasıl dönüştüğüne ve bedende nasıl duyumsandığına farkındalık oluşturmaya yönelik metotları vardır.

Duygu odaklı terapiye göre duygular deneyimin yorumlanmasında ve kimliğin oluşumunda rol oynayan birincil belirleyicilerdir. Kişinin yaşam deneyimleri ve deneyimlerini algılama şekli ile programlanan duygularından söz eder.  Birey duygulanımları ile ilişkilerini şekillendirir ve kurduğu ilişkilerle yaşam hikayesini yazar.

Terapi sürecinde, duyguların kabulü sonrası duygunun ihtiyacına farkındalık oluşturulur. Bireyde deneyime ve duyguya yüklenen anlamın yeniden inşası yapılandırılır. Teröpatik ittifak içinde kişi tarafından kimliğinin anlaşılması kabulü ve deneyimin yeniden anlamlandırılması ile terapide danışanın içsel kaynaklarına odaklanılarak kendiliğin güçlendirilmesi amaçlanır. Empatik uyumlanma ve ittifak içinde kişinin acı veren deneyimleri yeniden yorumlanır farklı bir anlayış kazandırılır.

Duygu odaklı terapinin kendine özgü metotları içinde empatik yaklaşım, odaklanma ve canlandırma yöntemleri bulunur. Bu metotlarla danışanın maladaptif duygularına ulaşılarak duygular düzenlenir ve  bu duyguların adaptif duygulara dönüştürmesine destek verilir.

Duygu odaklı terapide iyileşme potansiyeli bireyin kendi içindedir. Terapist bu sürece rehberlik eder.

“Duyguların Dansı Sempozyumu”nun amacı duygu odaklı terapiyi tanıtmak, duyguların her birimizin yaşamındaki önemini bir kez daha vurgulamaktır.

 HEDEF

“Duyguların Dansı” sempozyumunun hedefi; duygu odaklı terapi hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık sağlamak; duyguyu ve duygu kuramlarını daha yakından tanıtmak; duyguların psikoterapideki önemini vurgulamaktır. ‘’Duygu Odaklı Terapi Kuramı’’nın teorik ve pratik uygulamalarını, sözlü bildiriler ve paneller ile ruh sağlığı profesyonellerine sunmaktır. Bu programla, katılımcıların hem kendi duygularını hem danışanlarının duygularını fark etmelerine bir kapı açmak hem de mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

1.Duygu Odaklı Terapi Kuramı ve Tarihçesi Hakkında

– Duygu Odaklı Terapi Kuramı, Gelişimi ve Tarihçesi

 -Duyguların Ruh Sağlığına Etkisi

– Duygu Odaklı Terapi Kuramı ve Kendilik Kavramı

 

1. Duygu türleri ve duygu şemaları

-Duygu şemaları nasıl oluşmaktadır?

-Temel duygular nelerdir?

– Duygu odaklı terapiye göre duygu çeşitleri (Birincil, ikincil, araçsal duygular)

 

1.Duygu Odaklı Terapide müdahale aşamaları

– Duygu Odaklı Terapide danışanın problemine, hislerine empati ile bağ kurma nasıl yapılır?

– Duygu Odaklı Terapide danışanla ittifak oluşturma nasıl yapılır?

– Duygu Odaklı Terapide, terapi sürecinde terapötik mevcudiyet nedir?

1.“Duyguların Dansı” terapi odasında deneyim ve duygulara ulaşma 

  • Duygu Odaklı Terapide işaretler nelerdir?
  • İşaretler terapiste müdahalede nasıl rehberlik eder?
  • Duyguların düzenlenmesi, yeniden anlamlandırılarak dönüştürülmesi ne ifade eder?

1.Kuramsal Karşılaştırma

-Duygu Odaklı Terapi Kuramı ve Bilişsel Terapi Kuramı

-Duygu Odaklı Terapi ve Güdülenme Kuramı

 -Duygu Odaklı Terapi Kuramı ve Ego Durumları Terapi Kuramı

1.Duygu Odaklı Terapinin Kendine Özgü Müdahaleleri

  • Empati çeşitleri
  • Deneyimsel Odaklanma
  • Canlandırma

1.Farklı Tür Bozukluklarda Duygu Odaklı Terapi

-Depresyonda  ve anksiyetede duygu odaklı terapinin kullanımı

1.Vaka Formülasyonu

  • Vaka örnekleri üzerinden Duygu Odaklı Terapi’de vaka formülasyonu nasıl yapılır?

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

S Ü R E

1 Gün

09.00-18.30 arası

Toplam 9.30 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, Sempozyum sonrasında Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

bilgi@psikoterapi.com

0212 243 23 97

0262 653 66 99

0532 267 47 94

“Duyguların Dansı”

Sempozyumu ile ilgili güncel bilgi ve detayları incelemek için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:

Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden başvuru formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü Beyoğlu Eğitim ve Kongre Merkezi

İstiklal Cad. Galatasaray Han. No: 120 Daire (Bağımsız Bölüm) 42 Kat: 4

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0212 243 2397

sempozyumlar.psikoterapienstitusu.com

www.hipnoz.com

www.hipnozdernegi.org.tr

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Sempozyum ücretinin ödenmesi durumunda adınız Kesin Kayıt Listesine eklenir.

Kesin kayıt ödemesini alttaki linklerden yapabilirsiniz.

Kredi Kartı veya Hesap Kartı ile ödemek için tıklayınız.

Ön Kayıt veya Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü-1” yazarak bilgi@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz.

 

Lisans Öğrencileri

162 TL

PED Üyeleri

162 TL

PED Üyesi Olmayanlar

162 TL

*Katılım ücreti sempozyum oturumlarını, sempozyum materyallerini ve kahve arasını içerir.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Türkiye Finans Gebze Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

IBAN: TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü sempozyum yer, tarih ve zaman değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

SEMPOZYUMA DAVET

Değerli Ruh Sağlığı Çalışanları sizleri 11 Ekim 2020 tarihinde Psikoterapi Enstitüsü ve Türkiye Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan “Duyguların Dansı” Sempozyumu’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Ödeme Linkine ulaşmak için tıklayınız.

Psikoterapi Enstitüsü olarak; 1994 yılından bu yana, yaptığımız tüm psikoterapi çalışmalarımızı ve eğitimlerimizi sesli-görüntülü kayıt altında tutmamız nedeniyle, dinamik psikoterapilerde dünyada önde gelen enstitüler tarafından takdirle karşılanmaktadır. Bu takdiri hak eden üçlü bir arşive sahibiz. Bu zenginliğimize ilaveten, dünya literatürünün önemli eserlerini yakından takip edip Türkçe’ye çevirerek, kendi yayınevimizde Türk literatürüne kazandırma çabamız hızla devam etmektedir. Kendi arşivimizi ve dünya literatürünü harmanlayarak geliştirdiğimiz, 2005’den itibaren devam eden teorik eğitim formulasyon eğitimi ve süpervizyon eğitimi olarak bütünde 4 yıl süren bir eğitim programı ile bu bilgileri Türk kültürüne ve coğrafyasına uygun bir şekilde derleyerek; Türkiye’deki değerli ruh sağlığı uzmanlarına sunmaktayız.

Duygular, fizyolojik ve nörokimyasal yapılanması ile kendine has bir dile sahiptir.  Duygular kişilerin yaşamında farkında olunarak yada olunmayarak esastır ve birincildir. Duygular bireyin herhangi bir  deneyimiyle dışardan yada herhangi bir etki ile  içerden harekete geçerler ve bir dizi nörokimyasal süreçleri başlatırlar . Duygular bireyin yaşamında karşılaştığı durumsal bilgileri otomatik ve hızlıca  işlemlemesinde rehberlik ederler. Temel ihtiyaçlar için uygun eylemin yapılmasında  yol gösteren kıymetli bir pusuladır. Hayatta kalabilme, ilişkiler kurabilme ve problem çözebilme üzerinde duyguların çok önemli rolü vardır.

Duygu odaklı terapiye göre duygular kendiliğin/kimliğin oluşumunda rol oynayan temel belirleyicilerdir. Duyguların Dansı Sempozyumunun amacı duygu odaklı terapiyi tanıtmak ve duyguların terapide kullanılmasını daha kapsamlı inceleyebilmektir. Hedefimiz duyguyu ve duygu kuramlarını daha yakından konuşabilmektir.  Duygunun psikoterapideki önemini, yerini vurgulamaktır. Duygu Odaklı Terapi Kuramı ‘nın teori ve pratik uygulamalarını tanıtmak.  Bir nebzede olsa ruh sağlığı profesyonellerinin hem kendi duygularına hem danışanlarının duygularına farkındalık oluşturmak ve duyguyu yorumlamada yeni bir anlayış oluşturmaktır.   

İki paralel salon kullanılarak , kuramın teorik alt yapısının konuşulması ile birlikte duygu odaklı terapide kullanılan müdahalelerin paylaşılması planlanmıştır. Bu bağlamda  paneller, atölye çalışmaları, uzmanla buluşma, video gösterimleri, vaka tartışmaları şeklinde programlar oluşturulmuştur. Mesleki ve bilimsel açıdan son gelişmelerin paylaşılacağı ve tartışılacağı keyifli ve bilgi dolu bir günü sizinle paylaşmak üzere, teknik ekibimiz ve sempozyum düzenleme kurulumuz çalışmalarına devam etmektedir. 

Katılımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz.

 

                                                                                         Saygılarımızla,

                                   Sempozyum Başkanı Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ