Paranoid Kişilik Bozukluğu

Paranoid Kişilik Bozukluğu

  • 4.70

A. Aşağıdakilerden dördünün (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, başkalarının davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayıp sürekli bir güvensizlik ve kuşkuculuk gösterme:
(1) yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini sömürdüğünden, aldattığndan ya da kendisine zarar verdiğinden kuşkulanır
125
(2) dostlarının ya da iş arkadaşlarının kendisine olan bağlılığı ya da güvenilirliği üzerine yersiz kuşkuları vardır
(3) söylediklerinin kendisine karşı kötü niyetli kullanılacağından yersiz yere korktuğundan ötürü başkalarına sır vermek istemez
(4) sıradan sözlerden ya da olaylardan aşağılandığı ya da gözdağı verildiği biçiminde anlamlar çıkartır
(5) sürekli kin besler, yani onur kırıcı davranışları, haksızlıkları ya da görmezlikten gelinmesini bağışlamaz
(6) başkalarınca anlaşılabilir olmayan bir biçimde, karakterine ya da itibarına saldırıldığı kanısına varır ve öfkeyle ya da karşı saldırı ile birden tepki gösterir
(7) haksız yere karısının/kocasının ya da cinsel eşinin sadakatsizliğiyle igili kuşkulara sık sık kapılır
B. Sadece Şizofreninin, Psikotik Özellikler Gösteren bir Duygudurum Bozukluğunun ya da başka bir Psikotik Bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmaktadır ve genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.
Not: Şizofreninin başlangıcından önce tanı ölçütleri karşılanıyorsa, “Premorbid” sözcüğünü ekleyiniz, örn. “Paranoid Kişilik Bozukluğu (Premorbid)”.