Travmaya Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu

Travmaya Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu

  • 4.70

Travmaya Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu”

7 Mayıs 2023

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu

 

 

 

Amaç:

Gelişimsel ve akut travmatik deneyimlerin oluşum süreçleri ve temel bileşenleriyle birlikte travma tedavisindekullanılanfarklı yöntem ve tekniklerin bir arada sunulduğu bu sempozyumda, terapistlerin TSBB semptomlarını ayırt etme, tedavi planlamasını daha kapsamlı bir şekilde oluşturma, müdahalelerinde öznel, özgün ve özgür yaklaşımlarını desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Hedef:

Travma olgusuna bakış, psikoloji tarihinden çok daha gençtir. Özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarından 21. Yüzyılına uzanan, bugün dahi içinden geçmekte olduğumuz buhran, travma konusunu daha çok gündeme alan psikoterapi anlayışlarını geliştirmiştir. Yıllar içinde dünyaya, insana ve yaşama dair değişen anlayış, bugün ruhsal iyi oluşta travmanın ne denli önemli bir faktör olduğunu ortaya koymultur.

Psikanalitik psikoterapilerden İlişkisel psikoterapilere, Bilişsel davranışçı terapilerden Duygu odaklı terapiye kadar her kuram kendi perspektifinden bir travma tedavisi anlayışı ortaya koymuştur. Her ne kadar birbirinden farklı görünse de bu yaklaşımların travmatik deneyimi onarma anlayışı benzer unsurlar içerir. Travma tedavisi söz konusu olduğunda işlemleme, entegrasyon, abreaksiyon, anıyı duygusal/duyusal/bilişsel bağlama oturtma, anının etkisini değiştirme, daha güçlü bir nöronal mühürlenme sağlama, duygu regülasyonu, farkındalık ve iç görü oluşturma, tüm yaklaşımlarda ortak olmakla birlikte travma tedavisi süreci destekleyici, deneyimsel ve ilişkisel bir zeminde ilerler.

Sempozyumda tüm bu ortaklık ve farklılıklarıyla travma olgusunu ve tedavisini bütüncül bir perspektifle ele alarak travma tedavisinde sık kullanılan EMDR, somatik deneyimleme, hipnoterapi, Duygu Odaklı terapi, Ego State terapi gibi yaklaşımlara genel bir bakış hedeflenmiştir.

Konular:

Zihnin Nitelikleri ve Zihnin fenomenolojik işleyişi bağlamında travmanın oluşumu ve terapisinde ortak faktörler (Ruhun somutlaşma yolları ve Bilinçdışı dil)

Travma nedir? Nasıl oluşur?

Gelişimsel ve Akut Travmanın görünümleri

Travmanın nörobiyolojisi ve Duygu regülasyon sistemi

Polivagal teori

Travmada hipnoterapi

Travmada somatik deneyimleme

Travmada EMDR

Travmada ego state terapi

Travmada duygu odaklı terapi

Travmada sanat terapisi

Kişilik bozukluklarında travma

 

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

 

DÜZENLEME KURULU

Sinem Arıtemiz (Başkan)

Aysun Aktaş Özkafacı

Gülizar Mayda Şahin

 

HEDEF  GRUP

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları da katılabilir.

 

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. 

 

ÜCRETLENDİRME

KATILIMCI ÜCRETİ KDV DAHİL 540 TL'DİR

KONUŞMACI ÜCRETİ KDV DAHİL 216 TL'DİR

 

S Ü R E

1 Gün

09.00 – 18.00 arası

Toplam 8 saat

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

 

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz yüz yüze gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da hibrit sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Beyoğlu Yerleşkesi

İstiklal Cad. No: 120 Kat: 5 D:42 (Galatasaray Lisesi Çapraz Karşısı)

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0532 267 4794

 

www.m.psikoterapi.com / www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com