Her Nesnenin Bir Bitimi Var: "Terapide Sonlandırma" Sempozyumu

Her Nesnenin Bir Bitimi Var: "Terapide Sonlandırma" Sempozyumu

  • 4.70

Psikoterapi Enstitüsü Beyoğlu Sempozyumlar Serisi – 20

“Terapide Sonlandırma Sempozyumu”

26 Haziran 2022 Pazar

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu/ Online-Yüzyüze

AMAÇ:

“Son” ve “Bitiş” kavramları, içerisinde başlangıcı, süreci, bir devamlılığı ve bir o kadar da akameti, kesintiyi barındıran, çağrışımları içerisinde amaca ulaşmış olmaktan kayba kadar geniş bir yelpaze barındıran kavramlardır. Kelime anlamı ve çağrışımlarının yanı sıra, ruh sağlığı alanında başlangıç kadar, süreç kadar, kullanılan terapötik yöntem kadar, çalışma sahası olarak büyük bir öneme sahiptir. Çünkü yöntem teknikten, terapötik süreçten, psikopatolojiden bağımsız olarak her başlangıç bir bitişi ya da potansiyel bitişi beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte ruh sağılığı alanında dikkatin daha çok başlangıç, yöntem ve süreç konularına odaklandığı bu anlamda sonlandırma konusunun konuşulmasının ruh sağlığı çalışanları açısından önemli ve dikkate değer olduğu söylenebilir. 

Bu sempozyum, terapilerde sonlandırmanın farklı konular ve perspektifler üzerinden ele alınmasını, paneller, atölyeler, vaka incelemeleri ve rol play yoluyla yapılacak bu değerlendirmelerin ruh sağlığı çalışanlarının alet çantalarında bir zenginlik olarak yer almasını sağlamayı amaçlamaktadır.

HEDEF:

“Terapide Sonlandırma”, sempozyumu, sonlandırma süreçlerinin farklı terapötik ekollere ve psikopatolojilere göre ele alınmasını, sonlandırma konusunda yapılacak paneller, tartışmalar, ve vaka incelemeleri kanalıyla ruh sağlığı çalışanlarının mesleki yeterliliklerine katkı sunmayı hedeflemektedir. 

KONULAR:

• Yas ve Sonlandırma

• Çocuk ve Aile Terapilerinde Sonlandırma

• Cinsel Terapide Sonlandırma

• Divandan Kalkmak: Psikanalizde Sonlandırma

• Duygu Odaklı Terapide Sonlandırma 

• Son Mümkün mü?

• Karşı Aktarım ve Sonlandırma

• Çözüm Odaklı Terapide Sonlandırma

• Sonlanan Terapinin Etkilerinin Nörobiyolojik İncelenmesi

• Son Temalı Rüyalar

• BDT’de Sonlandırma

• Drop Out bir son mu ?

• Travma Terapilerinde Sonlandırma

• Hipnoterapide Sonlandırma 

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

DÜZENLEME KURULU

İlke Tarhan Kelebek (Başkan)

Merve Özlem Hızar

Derya Şenel Demir

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. 

S Ü R E

1 Gün

09.00 – 18.30 arası

Toplam 8 saat

ÜCRETLENDİRME

05 Haziran 2022’ye kadar KDV Dahil 172 TL'dir. 

KDV Dahil 270 TL'dir.

Konuşmacı ücreti KDV dahil 108 TL'dir.

Ödemeyi başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıdaki hesap numaralarımıza havale/EFT yapıp dekontunu bilgi@psikoterapi.com'a göndermenizi rica ederiz. Diploma veya öğrenci belgeniz kontrol edildikten sonra katılımcı listesinde durumunuz kesin kayıt olarak güncellenecektir. 

Psikoterapi Enstitüsü

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Açıklama: Terapide Sonlandırma Sempozyumu

Kaydın İptali ve Geri Ödeme Politikası

Kayıtlarını iptal etmek isteyen katılımcıların e-posta (bilgi@psikoterapi.com) yoluyla kayıt iptal talebinde bulunmaları gerekmektedir. Eğitim tarihinden iki ay önce yapılan iptallerde eğitim ücretinin yüzde 80’i, bir ay önce yapılan iptallerde yüzde 50’si katılımcıya geri ödenecektir. Eğitime bir aydan az bir süre kala yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmayacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz hibrit sistem ile (online ve yüz yüze) gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da tamamen yüz yüze sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. Tamamen yüz yüze sisteme dönülmesi durumunda katılamayacak kişilere para iadesi yapılacaktır. Tamamen online sisteme dönülmesi durumunda para iadesi yapılmaz. 

Psikoterapi Enstitüsü Beyoğlu Eğitim ve Kongre Merkezi

Psikoterapi Enstitüsü Limited Şirketi Genel Merkez

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Galatasaray Hanı No:120 kat: 5 Daire:42 Beyoğlu / İstanbul

Tel: 0262 653 6699 Gsm: 0532 2674794

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com